Sony Xperia Z3 Plus - Sử dụng màn hình cảm ứng

background image

Sử dụng màn hình cảm ứng

Nhấn

Mở hoặc chọn mục.

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm hoặc tuỳ chọn.

Nhập văn bản bằng bàn phím ảo.

Chạm và giữ

Di chuyển mục.

Kích hoạt menu cụ thể cho từng mục.

Kích hoạt chế độ lựa chọn, ví dụ: để chọn một vài mục từ danh sách.

21

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Kéo chụm và tách ngón tay

Phóng to hoặc thu nhỏ trên trang web, ảnh, bản đồ và khi bạn chụp ảnh hay quay
video.

Thao tác vuốt

Di chuyển lên hoặc xuống để xem danh sách.

Di chuyển sang trái hoặc phải, ví dụ: giữa các ngăn Màn hình chủ.

Vuốt sang trái hoặc phải để hiển thị thêm các tùy chọn.

22

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Nhấp

Di chuyển nhanh, ví dụ như trong danh sách hoặc trên trang web. Bạn có thể ngừng
hoạt động di chuyển bằng cách nhấn vào màn hình.