Sony Xperia Z3 Plus - Biểu tượng trên thanh trạng thái

background image

Biểu tượng trên thanh trạng thái

Các biểu tượng trạng thái

Không có thẻ SIM

Cường độ tín hiệu

Không có tín hiệu

Đang chuyển vùng quốc tế

Đang gửi và tải về dữ liệu LTE

Đang gửi và tải về dữ liệu GPRS

Đang gửi và tải về dữ liệu EDGE

Đang gửi và tải về dữ liệu 3G

Đang gửi và tải về dữ liệu HSPA+

Kết nối Wi-Fi đã bật và dữ liệu đang được truyền tải

Kết nối Wi-Fi đã bật nhưng không có kết nối Internet.
Biểu tượng này cũng hiển thị khi bạn cố gắng kết nối với mạng Wi-Fi được
bảo mật. Sau khi đăng nhập thành công, dấu chấm than sẽ biến mất.
Nếu Google™ bị chặn ở khu vực của bạn, dấu chấm than có thể xuất hiện kể
cả khi thiết bị được kết nối với mạng Wi-Fi và có kết nối Internet hoạt động.

Trạng thái pin

Pin đang sạc

Đã kích hoạt chế độ máy bay

Đã kích hoạt chức năng Bluetooth®

Đã tắt tiếng micrô

Loa ngoài hiện đang bật

Đã kích hoạt chế độ Không làm phiền

Chế độ rung

Đã cài báo thức

Đã kích hoạt GPS

Đang đồng bộ hóa

Xảy ra sự cố khi đăng nhập hoặc đồng bộ hóa

Tùy theo nhà cung cấp dịch vụ, mạng hoặc khu vực của bạn, các chức năng hoặc dịch vụ
được biểu thị bằng một số biểu tượng trong danh sách này có thể không khả dụng.

Các quản lý biểu tượng thanh trạng thái

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Màn hình > Biểu tượng hệ thống.

3

Đánh dấu hộp kiểm cho những biểu tượng hệ thống bạn muốn xuất hiện trong
thanh trạng thái.

35

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Biểu tượng thông báo

Tin nhắn đa phương tiện hoặc tin nhắn văn bản mới

Cuộc gọi đang diễn ra

Cuộc gọi nhỡ

Cuộc gọi đang chờ

Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi được bật

Thư thoại mới

Email mới

Đang tải về dữ liệu

Đang tải lên dữ liệu

Dữ liệu di động bị tắt

Tiến hành cài đặt cơ bản cho thiết bị

Hiện đã có bản cập nhật phần mềm

Hiện đã có bản cập nhật hệ thống

Đang tải về bản cập nhật hệ thống

Nhấn để cài đặt bản cập nhật hệ thống đã tải về

Chế độ STAMINA được kích hoạt

Chế độ Ultra STAMINA được kích hoạt

Tính năng khử tiếng ồn đang bật

Đã chụp ảnh màn hình

Tin nhắn trò chuyện mới trên Hangouts™

Trò chuyện video với bạn bè bằng ứng dụng Hangouts™

Một ứng dụng nhỏ đang chạy

Đang phát bài hát

Đài đang bật

Thiết bị được kết nối với máy tính bằng cáp USB

Bộ nhớ trong đã đầy 75%. Nhấn để chuyển dữ liệu sang thẻ nhớ

Cảnh báo

Thông báo (chưa hiển thị) khác

Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Các
biểu tượng này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Cách chặn ứng dụng gửi thông báo

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Thông báo.

3

Chọn một ứng dụng.

4

Nhấn vào thanh trượt Chặn tất cả.

36

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.