Sony Xperia Z3 Plus - Nghe đài

background image

Nghe đài

Đài FM trong thiết bị của bạn hoạt động giống như bất kỳ đài FM nào. Ví dụ: bạn có
thể duyệt và nghe kênh đài FM và lưu chúng làm kênh yêu thích. Bạn phải kết nối bộ
tai nghe hoặc tai nghe có dây vào thiết bị trước khi có thể sử dụng đài. Điều này là do
bộ tai nghe hoặc tai nghe có vai trò làm ăng-ten. Sau khi một trong các thiết bị này
được kết nối, bạn có thể chuyển đổi âm thanh sang loa, nếu muốn.

1

Danh sách yêu thích

2

Phím bật/tắt radio

3

Xem các tùy chọn menu

4

Tần số đã chỉnh

5

Lưu hoặc xóa kênh khỏi mục yêu thích

6

Núm chỉnh dò sóng

7

Dải tần số – kéo sang trái hoặc sang phải để chuyển giữa các kênh

8

Di chuyển lên dải tần số để tìm kênh

9

Kênh yêu thích đã lưu

10 Di chuyển xuống dải tần số để tìm kênh

Cách nghe đài FM

1

Kết nối tai nghe hoặc bộ tai nghe vào thiết bị của bạn.

2

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn vào . Các kênh có sẵn sẽ hiển thị khi bạn di chuyển qua các dải
tần số.

Khi bạn khởi động đài FM, các kênh có sẵn sẽ xuất hiện tự động. Nếu một kênh có thông tin
RDS, kênh đó sẽ xuất hiện vài giây sau khi bạn bắt đầu nghe kênh đó.

Cách di chuyển giữa các kênh trên đài

Kéo dải băng tần sang trái hoặc phải.

Hoặc nhấn vào các mũi tên trên một trong hai bên của dải băng tần để chuyển
đến tín hiệu đài rõ tiếp theo.

Cách bắt đầu tìm kiếm mới để tìm các kênh radio

1

Khi đang mở radio, nhấn .

2

Nhấn Tìm kiếm kênh. Đài radio sẽ quét toàn bộ dải tần số và đánh dấu chọn
tất cả các kênh hiện có.

101

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách chuyển đổi âm radio sang loa nghe

1

Khi đài FM đang mở, bấm .

2

Nhấn Phát qua loa.

Để chuyển đổi âm thanh trở lại tai nghe có dây hoặc tai nghe, bấm và nhấn Phát qua tai
nghe
.

Cách nhận dạng một bài hát trên đài FM bằng TrackID™

1

Trong khi bài hát đang phát trên đài FM của thiết bị, nhấn , sau đó chọn
TrackID™.

2

Dấu chỉ báo tiến trình sẽ xuất hiện trong khi ứng dụng TrackID™ lấy mẫu bài
hát đó. Nếu nhận dạng thành công, bạn sẽ được xem kết quả hoặc một danh
sách các kết quả có thể phù hợp.

3

Để trở về đài FM, nhấn .

Ứng dụng TrackID™ và dịch vụ TrackID™ không được hỗ trợ ở tất cả các quốc gia hoặc khu
vực, hoặc bởi tất cả các mạng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ.