Sony Xperia Z3 Plus - Mục lục

background image

Mục lục

Bắt đầu.......................................................................................... 7

Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng này.............................................. 7
Tổng quan.......................................................................................... 7
Lắp ráp............................................................................................... 8
Bảo vệ màn hình................................................................................ 9
Khởi động thiết bị lần đầu.................................................................. 9
Tại sao tôi cần tài khoản Google™?................................................ 10

Bảo mật thiết bị.......................................................................... 12

Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ............................................12
Khóa màn hình.................................................................................12
Tự động mở khóa thiết bị.................................................................14
Bảo vệ thẻ SIM.................................................................................18
Tìm số nhận dạng của thiết bị..........................................................19
Tìm thiết bị bị mất ............................................................................19

Tìm hiểu thông tin cơ bản......................................................... 21

Sử dụng màn hình cảm ứng............................................................ 21
Khóa và mở khóa màn hình.............................................................23
Màn hình chủ................................................................................... 23
Điều hướng ứng dụng......................................................................25
Màn hình ứng dụng..........................................................................27
Ứng dụng nhỏ.................................................................................. 28
Tiện ích.............................................................................................29
Phím tắt và thư mục.........................................................................30
Hình nền và chủ đề.......................................................................... 31
Chụp ảnh màn hình..........................................................................31
Quay phim màn hình........................................................................31
Thông báo........................................................................................ 32
Biểu tượng trên thanh trạng thái...................................................... 35
Tổng quan về ứng dụng...................................................................37

Pin và bảo trì...............................................................................39

Sạc pin cho thiết bị...........................................................................39
Quản lý pin và năng lượng...............................................................40
Cách cập nhật thiết bị...................................................................... 42
Bảo trì bằng máy tính.......................................................................43
Bộ nhớ và lưu trữ.............................................................................44
Sao lưu và khôi phục nội dung.........................................................45

Tải về ứng dụng......................................................................... 49

Tải về các ứng dụng từ Google Play™............................................49
Tải về ứng dụng từ nguồn khác.......................................................49

2

background image

Internet và mạng.........................................................................50

Duyệt web........................................................................................ 50
Cài đặt Internet và MMS ................................................................. 50
Wi-Fi.................................................................................................51
Chia sẻ kết nối dữ liệu di động.........................................................53
Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu.......................................................54
Chọn mạng di động..........................................................................55
Mạng riêng ảo (VPN)....................................................................... 56

Đồng bộ hoá dữ liệu trên thiết bị của bạn............................... 57

Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến..............................................57
Đồng bộ hóa với Microsoft® Exchange ActiveSync®......................57

Cài đặt cơ bản............................................................................ 59

Truy cập cài đặt................................................................................59
Cài đặt âm lượng............................................................................. 59
Chế độ Không làm phiền..................................................................60
Cài đặt màn hình..............................................................................61
Cài đặt ứng dụng............................................................................. 63
Cài lại ứng dụng...............................................................................64
Trình bảo vệ màn hình..................................................................... 65
Cài đặt ngôn ngữ............................................................................. 65
Ngày và giờ......................................................................................66
X-Reality™ for mobile...................................................................... 66
Chế độ siêu rực rỡ........................................................................... 66
Cải thiện âm thanh phát ra...............................................................66
Khử tiếng ồn.....................................................................................67
Nhiều tài khoản người dùng.............................................................68

Nhập văn bản..............................................................................70

Bàn phím ảo.....................................................................................70
Bàn phím điện thoại......................................................................... 71
Nhập văn bản bằng giọng nói.......................................................... 72
Sửa văn bản.....................................................................................72
Cá nhân hóa bàn phím ảo................................................................73

Gọi điện....................................................................................... 75

Gọi điện............................................................................................75
Nhận cuộc gọi.................................................................................. 76
Xử lý cuộc gọi thông minh................................................................78
Cuộc gọi đang diễn ra...................................................................... 78
Sử dụng nhật ký cuộc gọi................................................................ 78
Chuyển tiếp cuộc gọi........................................................................79
Hạn chế cuộc gọi............................................................................. 79
Nhiều cuộc gọi................................................................................. 80
Cuộc gọi hội nghị............................................................................. 81

3

background image

Thư thoại..........................................................................................81
Cuộc gọi khẩn cấp........................................................................... 81

Danh bạ....................................................................................... 83

Tìm kiếm và xem liên lạc..................................................................83
Thêm và sửa liên lạc........................................................................84
Chuyển danh bạ...............................................................................85
Thêm thông tin liên hệ khẩn cấp và y tế.......................................... 86
Mục yêu thích...................................................................................87
Gửi thông tin của liên lạc................................................................. 87
Tránh các mục nhập trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ................. 87
Sao lưu danh bạ...............................................................................88

Nhắn tin và chat..........................................................................89

Đọc và gửi tin nhắn.......................................................................... 89
Sắp xếp tin nhắn.............................................................................. 90
Gọi điện từ Tin nhắn........................................................................ 90
Cài đặt nhắn tin................................................................................ 91
Nhắn tin nhanh và trò chuyện video.................................................91

Email............................................................................................92

Thiết lập email..................................................................................92
Gửi và nhận email............................................................................92
Sắp xếp thư email............................................................................ 93
Cài đặt tài khoản email.....................................................................94
Gmail™............................................................................................ 94

Nhạc và Đài FM...........................................................................96

Chuyển nhạc sang thiết bị của bạn..................................................96
Nghe nhạc........................................................................................96
Mennu nhạc..................................................................................... 98
Danh sách nhạc............................................................................... 98
Chia sẻ nhạc.................................................................................... 99
Cải thiện âm thanh........................................................................... 99
Nhận dạng nhạc bằng TrackID™...................................................100
Nghe đài.........................................................................................101
Kênh radio yêu thích...................................................................... 102
Cài đặt âm thanh cho đài............................................................... 102

Camera...................................................................................... 103

Chụp ảnh và quay video................................................................ 103
Cài đặt camera chung.................................................................... 104
Cài đặt chụp ảnh tĩnh..................................................................... 109
Cài đặt máy quay phim...................................................................112

Ảnh chụp và video trong Album............................................. 115

Xem ảnh và video...........................................................................115
Chia sẻ và quản lý ảnh và video.................................................... 116

4

background image

Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh......................................... 117
Chỉnh sửa video bằng ứng dụng Trình biên tập video................... 118
Ẩn ảnh chụp và video.....................................................................118
Menu màn hình chủ Album............................................................ 119
Xem ảnh chụp trên bản đồ............................................................. 119

Video..........................................................................................121

Ứng dụng Video.............................................................................121
Chuyển nội dung video sang thiết bị.............................................. 122
Quản lý nội dung video.................................................................. 122
Trình tạo phim................................................................................ 122

Khả năng kết nối...................................................................... 124

Phản chiếu màn hình của thiết bị trên TV bằng cáp...................... 124
Phản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV.................... 124
Chia sẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™....................... 125
Kết nối thiết bị của bạn với phụ kiện USB......................................127
Kết nối thiết bị với bộ điều khiển không dây DUALSHOCK™ 4.... 128
NFC................................................................................................128
Công nghệ không dây Bluetooth®................................................. 130

Các ứng dụng và tính năng thông minh giúp bạn tiết kiệm

thời gian.................................................................................... 133

Tổng quan về Smart Connect........................................................ 133
Quản lý phụ kiện............................................................................ 134
Google Tìm kiếm & Hiện hành....................................................... 134
Cách mở ứng dụng Gói tin tức...................................................... 135
Sử dụng thiết bị của bạn làm ví..................................................... 135

Du lịch và bản đồ......................................................................136

Sử dụng dịch vụ định vị..................................................................136
Google Maps™ và điều hướng......................................................136
Sử dụng lưu lượng dữ liệu khi đi du lịch........................................136
Sử dụng thiết bị với hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi............. 137
Chế độ máy bay............................................................................. 137

Lịch và Đồng hồ....................................................................... 139

Lịch.................................................................................................139
Đồng hồ..........................................................................................140

Trợ năng....................................................................................143

Thao tác phóng to.......................................................................... 143
Kích cỡ phông chữ.........................................................................143
Kích cỡ hiển thị.............................................................................. 143
Hiệu chỉnh màu.............................................................................. 143
TalkBack.........................................................................................144
Âm thanh đơn sắc..........................................................................144
Chế độ TTY (Máy đánh chữ)......................................................... 144

5

background image

Truy cập bằng nút chuyển..............................................................144

Hỗ trợ và pháp lý......................................................................146

Ứng dụng Hỗ trợ............................................................................146
Mẹo dành cho Xperia™................................................................. 146
Trợ giúp trong menu và ứng dụng................................................. 146
Chạy mục kiểm tra chẩn đoán trên thiết bị của bạn.......................146
Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa................................................. 147
Giúp chúng tôi cải thiện phần mềm................................................148
Bảo hành, SAR và hướng dẫn sử dụng.........................................148
Tái chế thiết bị của bạn.................................................................. 149
Thông tin pháp lý............................................................................149

6