Sony Xperia Z3 Plus - Sử dụng thiết bị với hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi

background image

Sử dụng thiết bị với hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi

Kết nối thiết bị của bạn với hệ thống thông tin giải trí trên ô-tô được chứng nhận
MirrorLink™ bằng cáp USB, ví dụ như để sử dụng ứng dụng điều hướng hoặc phát
nhạc từ thiết bị trong khi đang lái xe. Khi được kết nối, bạn có thể điều hướng các
ứng dụng bằng các điều khiển của hệ thống thông tin giải trí trên ô-tô.

Một số ứng dụng có thể không sử dụng được trong khi kết nối MirrorLink™. Đồng thời, các dữ
liệu được bảo vệ như video được bảo vệ nghiêm ngặt theo Quản lý Quyền hạn Kỹ thuật số
(DRM), sẽ không sử dụng được qua MirrorLink™.

Cách kết nối thiết bị của bạn với hệ thống thông tin giải trí trên ô tô

Kết nối thiết bị của bạn với hệ thống thông tin giải trí trên ô tô bằng cáp USB.
Màn hình của thiết bị xuất hiện trên màn hình của hệ thống thông tin giải trí.

Bạn có thể cần khởi động MirrorLink™ theo cách thủ công nếu kết nối giữa thiết bị và hệ thống
thông tin giải trí không được thiết lập tự động.

Cách khởi động MirrorLink™ thủ công

1

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn được kết nối vào hệ thống thông tin giải trí của
xe hơi bằng cáp USB.

2

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Kết nối thiết bị > MirrorLink™.

4

Nhấn Khởi động MirrorLink™ rồi nhấn OK.

5

Nếu vẫn không kết nối được, hãy nhấn Địa chỉ mạng để thay đổi sang một địa
chỉ mạng khác rồi thử lại.