Sony Xperia Z3 Plus - Google Maps™‎ và điều hướng

background image

Google Maps™ và điều hướng

Sử dụng Google Maps™ để theo dõi vị trí hiện tại của bạn, xem tình trạng giao thông
trong thời gian thực và nhận các hướng dẫn chỉ đường chi tiết tới điểm đến của bạn.
Cần có kết nối Internet khi sử dụng ứng dụng Google Maps™ trực tuyến. Bạn có thể
phải chịu các phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet từ thiết bị của mình. Để biết thêm
thông tin chi tiết về cách dùng ứng dụng này, hãy truy cập http://support.google.com
và nhấp vào liên kết “Bản đồ cho thiết bị di động”.

Ứng dụng Google Maps™ có thể không khả dụng ở một số thị trường, quốc gia hoặc khu vực.

Cách sử dụng Google Maps™

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn vào Google > Bản đồ.