Sony Xperia Z3 Plus - Khử tiếng ồn

background image

Khử tiếng ồn

Thiết bị của bạn có hỗ trợ các tai nghe khử tiếng ồn. Bằng cách sử dụng tai nghe khử
tiếng ồn với thiết bị của mình, bạn có thể có được chất lượng âm thanh rõ ràng hơn,
ví dụ như khi nghe nhạc ở môi trường ồn ào như trên xe buýt, tàu lửa hoặc máy bay.
Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này nhằm tạo một môi trường im lặng để học tập,
làm việc hoặc đọc sách.

Để đảm bảo hiệu quả tối ưu, khuyến cáo nên sử dụng các tai nghe khử tiếng ồn của Sony.

Cách sử dụng tai nghe khử tiếng ồn

1

Kết nối tai nghe khử tiếng ồn với thiết bị của bạn.

2

Từ Màn hình chính của bạn, tìm và nhấn > Cài đặt > Âm thanh > Cài đặt
phụ kiện
> Huỷ tiếng ồn, sau đó bật chức năng Huỷ tiếng ồn bằng cách nhấn
vào thanh trượt.

3

Nhấn vào Loại Tai nghe gắn micrô/Tai nghe và chọn loại tai nghe của bạn.

4

Nếu bạn chỉ muốn bật Huỷ tiếng ồn trong lúc nghe nhạc hoặc phát lại video
hoặc khi màn hình đang hoạt động, hãy nhấn vào thanh trượt Chế độ tiết kiệm
điện
để bật chức năng này.

5

Nếu bạn muốn bật Huỷ tiếng ồn miễn sao tai nghe đang được kết nối, hãy
nhấn vào thanh trượt Chế độ tiết kiệm điện để tắt chức năng này.

Tai nghe khử tiếng ồn có thể không được cung cấp kèm theo thiết bị khi bạn mua.

Bạn cũng có thể bật chức năng Huỷ tiếng ồn qua ngăn Thông báo khi tai nghe khử tiếng ồn
đã được kết nối với thiết bị của bạn.

Cách điều chỉnh cài đặt cho môi trường tiếng ồn

1

Hãy bảo đảm rằng tai nghe khử tiếng ồn được kết nối với thiết bị.

2

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Âm thanh > Cài đặt phụ kiện > Huỷ tiếng ồn >
Môi trường ồn.

4

Chọn kiểu môi trường tiếng ồn thích hợp, sau đó nhấn vào OK.

67

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.