Sony Xperia Z3 Plus - Lắp ráp

background image

Lắp ráp

Thiết bị của bạn chỉ hỗ trợ thẻ nano SIM.

Cách lắp thẻ nano SIM

1

Mở nắp đậy cho khay nano SIM và thẻ nhớ khi thiết bị úp xuống.

2

Dùng móng tay kéo khay ra.

3

Đặt thẻ nano SIM vào đúng khe trên khay, sau đó lắp lại khay.

4

Đóng nắp.

Nếu bạn lắp thẻ nano SIM trong khi đang bật nguồn thiết bị, thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

8

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách lắp thẻ nhớ

1

Tắt thiết bị của bạn.

2

Mở nắp đậy cho khay thẻ nano SIM và thẻ nhớ khi màn hình úp xuống.

3

Dùng móng tay kéo khay ra.

4

Đặt thẻ nhớ vào đúng khe trên khay, sau đó lắp lại khay.

5

Đóng nắp.

Nếu bạn kéo khay khi thiết bị đang bật, thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Cách tháo thẻ nano SIM

1

Mở nắp đậy cho khe cắm thẻ nano SIM và khe cắm thẻ nhớ.

2

Dùng móng tay hoặc vật tương tự, hãy kéo khay giữ thẻ nano SIM ra.

3

Tháo thẻ nano SIM, sau đó lắp lại khay.

4

Đóng nắp.

Cách tháo thẻ nhớ

1

Tắt thiết bị của bạn.

2

Mở nắp đậy cho khay thẻ nano SIM và thẻ nhớ khi thiết bị úp xuống.

3

Dùng móng tay kéo khay ra.

4

Tháo thẻ nhớ, sau đó lắp lại khay

5

Đóng nắp.