Sony Xperia Z3 Plus - Tìm số nhận dạng của thiết bị

background image

Tìm số nhận dạng của thiết bị

Thiết bị của bạn có một số nhận dạng duy nhất. Số này được gọi là IMEI (Số nhận
dạng Thiết bị Di động Quốc tế). Bạn cần giữ bản sao của số này. Bạn có thể cần đến
số đó, ví dụ như khi truy cập dịch vụ hỗ trợ Xperia™ Care để đăng ký thiết bị của
mình. Đồng thời, nếu thiết bị của bạn bị mất cắp, một số nhà cung cấp mạng có thể
sử dụng số này để ngừng cho thiết bị truy cập vào mạng tại quốc gia hoặc khu vực
của bạn.

Cách xem số IMEI trên dải nhãn

1

Mở nắp đậy cho khe cắm thẻ nano SIM và khe cắm thẻ nhớ.

2

Tháo khay SIM/ Thẻ nhớ. Đưa móng tay hoặc vật khác có đầu mũi dài, nhọn
vào bên dưới mép của dải nhãn, sau đó kéo dải nhãn ra ngoài. Số IMEI được
hiển thị trên dải nhãn.

Bạn cũng có thể xem số IMEI bằng cách mở trình quay số điện thoại và nhập

*#06#

.

Cách xem số IMEI qua cài đặt thiết bị

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Trạng thái > Thông tin
IMEI
.