Sony Xperia Z3 Plus - Перший запуск пристрою

background image

Перший запуск пристрою

Рекомендуємо зарядити акумулятор принаймні 30 хвилин перед першим використанням пристрою.
Пристроєм можна користуватися під час заряджання. Дивіться розділ Заряджання пристрою
на сторінці 39.
Під час першого запуску пристрою посібник із налаштування допоможе налаштувати основні
установки, персоналізувати пристрій і ввійти в певні облікові записи (наприклад, Google™).

9

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Увімкнення пристрою

1

Натисніть і утримуйте клавішу живлення , доки пристрій не завібрує.

2

Введіть PIN-код SIM-картки, коли з’явиться відповідний запит, а потім торкніться

.

3

Зачекайте, доки пристрій не запуститься.

Вимкнення пристрою

1

Натисніть і утримуйте клавішу живлення , доки не відкриється меню опцій.

2

У меню параметрів торкніться Вимкнення живлення.

Для вимкнення пристрою може знадобитися деякий час.