Sony Xperia Z3 Plus - Навігація програмами

background image

Навігація програмами

Для переходу між програмами можна використовувати навігаційні клавіші й вікно програм, що
недавно використовувались, у якому можна швидко переключатися між останніми програмами.
Навігаційні клавіші — це клавіша «Назад», клавіша головного екрана та клавіша останніх програм.
Ви також можете одночасно відкрити на екрані дві програми в режимі розділеного екрана, якщо
програма підтримує багатовіконний режим. У разі натиснення клавіші головного екрана деякі
програми закриваються, а інші призупиняються або продовжують працювати у фоновому режимі.
Якщо програма призупиняється або продовжує працювати у фоновому режимі, ви можете
повернутися до останньої операції, коли наступного разу відкриєте цю програму.

25

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

1

Малі програми — відкриття вікна малих програм

2

Опція «Очистити все» — закриття всіх програм, які недавно використовувалися

3

Вікно програм, що недавно використовувалися, — відкриття програми, яка недавно використовувалася

4

Клавіша останніх програм — відкриття вікна програм, що недавно використовувалися

5

Клавіша головного екрана — вихід із програми та повернення на головний екран

6

Клавіша «Назад» — перехід до попереднього екрана з програми або закриття програми

Як відкрити вікно програм, які недавно використовувалися

Натисніть .

Швидке переключення між програмами, які нещодавно використовувались

Швидко двічі натисніть .

Закриття всіх програм, що недавно використовувалися

Торкніться , а потім — ОЧИСТИТИ ВСЕ.

Відкриття меню програми

Під час використання програми торкніться .

Меню доступне не в усіх програмах.

Режим розділеного екрана

У режимі розділеного екрана ви можете одночасно переглядати дві програми, наприклад папку
«Вхідні» електронної пошти та веб-браузер.

1

Програма 1 у верхньому вікні

2

Рамка розділеного екрана – перетягування для зміни розміру вікон

26

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

3

Програма 2 в нижньому вікні

4

Клавіша розділеного екрана — вибір програми, яка недавно використовувалася

5

Клавіша головного екрана — повернення на головний екран

6

Клавіша «Назад» — перехід до попереднього екрана з програми або закриття програми

Деякі програми не підтримують режим розділеного екрана.

Використання режиму розділеного екрана

1

Переконайтеся, що дві програми, які ви хочете використовувати в режимі розділеного
екрана, відкриті й запущені у фоновому режимі.

2

Відкрийте програму, яку потрібно використовувати в режимі розділеного екрана, торкніться
й утримуйте . Програмі буде призначено першу частину розділеного екрана.

3

Виберіть другу програму зі списку мініатюр.

4

Якщо потрібно змінити розмір вікон розділеного екрана, перетягніть край розділеного
екрана до центру.

5

Щоб вийти з режиму розділеного екрана, доторкніться до піктограми і утримайте її, коли
відображено вікна розділеного екрана.