Sony Xperia Z3 Plus - Екран програм

background image

Екран програм

Екран програм (щоб відкрити, перейдіть на головний екран) містить програми, попередньо
встановлені на пристрої, а також програми, які ви завантажуєте.

Перегляд усіх програм на екрані програм

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Проведіть ліворуч або праворуч на екрані програм.

Увімкнення та вимкнення списків рекомендованих програм

Коли ви вперше відкриваєте екран програм, то можете ввімкнути або вимкнути списки
рекомендованих програм. Цю функцію також можна ввімкнути чи вимкнути пізніше, виконавши
наведені нижче кроки.

1

Доторкніться до пустої області на головному екрані й утримуйте її, доки пристрій не
завібрує, а потім торкніться .

2

Торкніться повзунка Рекомендації програм.

Відкриття програми з екрана програм

На екрані програм проведіть ліворуч або праворуч, щоб знайти програму, а потім торкніться
її.

Пошук програми на екрані програм

1

Коли відкрито екран програм, торкніться Пошук програм, або просто проведіть донизу
на екрані програм або головному екрані.

2

Введіть назву програми, яку потрібно знайти.

27

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Упорядкування програм на екрані програм

1

На екрані програм торкніться .

2

Торкніться Сортування програм і виберіть потрібний параметр.

Додавання ярлика програми на головний екран

1

На екрані програм доторкніться до піктограми програми й утримуйте її, доки пристрій не
завібрує, а потім перетягніть піктограму у верхню частину екрана. Відкриється головний
екран.

2

Перетягніть піктограму в потрібне розташування на головному екрані та відпустіть її.

Переміщення програми на екрані програм

1

Коли відкриється екран програм, торкніться .

2

Переконайтеся, що параметр Власний порядок вибрано в розділі Сортування
програм
.

3

Доторкніться до програми й утримуйте її, доки пристрій не завібрує, а тоді перетягніть її до
нового розташування.

Вимкнення або видалення програми з екрана програм

Якщо вимкнути попередньо встановлену програму, усі її дані буде видалено, проте її
можна знову ввімкнути в розділі Установки > Програми. Повністю видалити можна тільки
завантажені програми.

1

Доторкніться до пустої області на екрані програм і утримуйте її, доки пристрій не завібрує.
Після цього всі програми, які можна вимкнути або видалити, буде позначено піктограмою

.

2

Торкніться відповідної програми, а потім — елемента ВИМКНУТИ, якщо цю програму
попередньо встановлено на пристрої, або OK, якщо програму завантажено і її потрібно
видалити.