Sony Xperia Z3 Plus - Як уникнути дублювання записів у програмі «Контакти»

background image

Як уникнути дублювання записів у програмі «Контакти»

Якщо ви синхронізуєте свої контакти з новим обліковим записом або імпортуєте інформацію про
контакти в інший спосіб, у програмі «Контакти» можуть з’являтися дубльовані записи. У такому разі
ви можете поєднувати ці дублікати для створення одного запису. Якщо ви поєднали записи
помилково, їх можна роз’єднати пізніше.

Поєднання контактів

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Доторкніться до контакту, який потрібно поєднати з іншим контактом, і утримайте його.

3

Установіть позначку поруч із контактом, який потрібно поєднати.

4

Торкніться , а потім — Об’єднати. Інформацію першого контакту буде об’єднано з
другим контактом, і поєднані контакти відображатимуться як один контакт у телефонній
книжці.

5

Торкніться ОБ’ЄДНАТИ, щоб підтвердити.

Розділення поєднаних контактів

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Торкніться поєднаного контакту, який потрібно відредагувати, а потім торкніться .

3

Торкніться , а потім — Розділити.

4

Торкніться ВІД’ЄДНАТИ, щоб підтвердити.

88

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.