Sony Xperia Z3 Plus - Упорядкування електронних листів

background image

Упорядкування електронних листів

Сортування електронних листів

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Електронна пошта.

3

Якщо у вас є декілька облікових записів електронної пошти, торкніться і виберіть той,
вхідні повідомлення якого потрібно сортувати. Щоб сортувати електронні листи у всіх
облікових записах одразу, торкніться > Об’єднана папка «Вхідні».

4

Торкніться , а тоді торкніться Сортувати.

5

Виберіть варіант сортування.

94

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Пошук електронних листів

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Електронна
пошта
.

2

Якщо у вас є декілька облікових записів електронної пошти, торкніться і виберіть той, у
якому потрібно здійснити пошук. Щоб здійснити пошук одразу в усіх облікових записах
електронної пошти, торкніться , а тоді — Об’єднана папка «Вхідні».

3

Торкніться .

4

Введіть текст для пошуку та торкніться на клавіатурі.

5

Результати пошуку відобразяться у вигляді списку, відсортованого за датою. Торкніться
електронного листа, який потрібно відкрити.

Перегляд усіх папок одного облікового запису електронної пошти

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім знайдіть і торкніться Електронна
пошта
.

2

Торкніться і виберіть обліковий запис, який потрібно перевірити.

3

В обліковому записі, який потрібно перевірити, виберіть Показати всі папки.

Видалення електронних листів

1

Торкніться повідомлення, яке потрібно видалити, й утримуйте його, доки пристрій не
завібрує.

2

Позначте повідомлення, які потрібно видалити.

3

Торкніться

Для видалення повідомлення також можна провести по ньому праворуч.

Як перенести повідомлення електронної пошти до іншої папки

1

У папці "Вхідні" зсуньте вліво повідомлення, яке ви бажаєте видалити.

2

Торкніться Перемістити, потім виберіть потрібну папку.