Sony Xperia Z3 Plus - Надсилання й отримання електронних листів

background image

Надсилання й отримання електронних листів

1

Перегляд меню та списку всіх облікових записів електронної пошти та папок

2

Пошук електронних листів

3

Доступ до установок і параметрів

4

Список електронних листів

5

Написання електронного листа

Завантаження нових електронних листів

Відкривши папку «Вхідні» електронної пошти, проведіть униз по списку повідомлень.

Перш ніж завантажувати нові електронні листи, переконайтеся, що доступне активне
з’єднання для передавання даних. Щоб отримати докладнішу інформацію про
забезпечення надійних з’єднань для передавання даних, читайте статтю Установки
Інтернету та MMS
на сторінці 50.

93

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Читання електронних листів

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Електронна пошта.

3

Якщо у вас є декілька облікових записів електронної пошти, торкніться і виберіть той,
який потрібно перевірити. Щоб перевірити відразу всі облікові записи електронної пошти,
торкніться , а тоді — Об’єднана папка «Вхідні».

4

У папці «Вхідні» електронної пошти прокрутіть угору або вниз і торкніться електронного
листа, який потрібно прочитати.

Створення й надсилання електронного листа

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім знайдіть і торкніться Електронна
пошта
.

2

Якщо у вас кілька облікових записів електронної пошти, торкніться і виберіть той, з якого
потрібно надіслати електронний лист.

3

Торкніться , а потім введіть ім’я або електронну адресу одержувача та виберіть одного
або кількох одержувачів зі спадного списку.

4

Введіть тему електронного листа й текст повідомлення, а потім торкніться .

Відповідь на електронний лист

1

У папці «Вхідні» знайдіть і торкніться повідомлення, на яке потрібно відповісти, а потім
торкніться Відповісти або Відповісти всім.

2

Введіть текст відповіді й торкніться .

Пересилання електронного листа

1

У папці «Вхідні» знайдіть лист, який потрібно переслати, і торкніться його, а потім
торкніться Переслати.

2

Введіть ім’я або електронну адресу одержувача, а потім виберіть одного або кількох
одержувачів зі спадного списку.

3

Введіть текст повідомлення й торкніться .

Збереження або перегляд вкладення до електронного листа

1

Знайдіть електронний лист із вкладенням, яке потрібно переглянути, і торкніться його.
Електронні листи з вкладеннями позначаються піктограмою .

2

Відкривши електронний лист, знайдіть вкладення в тілі листа та торкніться ЗБЕРЕГТИ
або ПЕРЕГЛ. поруч із ним.

Збереження електронної адреси відправника в контактах

1

Знайдіть потрібне повідомлення в папці «Вхідні» електронної пошти й торкніться його.

2

Торкніться імені відправника, а тоді — Додати до контактів. Після цього торкніться
OK.

3

Виберіть наявний контакт або торкніться Створити новий контакт.

4

Якщо потрібно, відредагуйте інформацію про контакт, а потім торкніться ЗБЕРЕГТИ.