Sony Xperia Z3 Plus - Екранна клавіатура

background image

Екранна клавіатура

Текст можна вводити за допомогою екранної клавіатури з розкладкою QWERTY, натискаючи кожну
літеру окремо, або ж скористатися функцією введення рухами руки й проводити пальцем від літери
до літери для написання слів. Якщо вам більше до вподоби менша версія екранної клавіатури та
введення тексту лише однією рукою, можна натомість активувати клавіатуру для написання однією
рукою.
Для введення тексту можна вибрати до трьох мов. Функція інтелектуального розпізнавання мови
визначає мову, що використовується, і надає варіанти слів цією мовою під час введення. У деяких
програмах екранна клавіатура відкривається автоматично, наприклад у програмах для надсилання
електронних листів і текстових повідомлень.

1 Видалення символу перед курсором.

2 Перехід на новий рядок або підтвердження введення тексту.

3 Введення пробілу.

4 Налаштування клавіатури. Ця клавіша зникає після того, як ви налаштуєте клавіатуру відповідно до власних потреб.

5 Відображення цифр і символів. Для відображення інших символів торкніться .

6 Переключення між великими й малими літерами та введенням тексту великими буквами . У деяких мовах ця

клавіша використовується для доступу до додаткових символів мови.

Відображення екранної для введення тексту

Торкніться поля введення тексту.

Використання екранної клавіатури в альбомній орієнтації

Коли відобразиться екранна клавіатура, поверніть пристрій.

Для ввімкнення альбомної орієнтації може знадобитися налаштувати установки в деяких
програмах.

Введення тексту символ за символом

1

Щоб ввести символ, що є на клавіатурі, торкніться цього символу.

2

Щоб ввести варіант символу, доторкніться до звичайного символу клавіатури й утримуйте
його для виведення на екран списку доступних варіантів, а потім виберіть потрібний символ
зі списку. Наприклад, щоб ввести «é», доторкніться до символу «e» й утримуйте його, доки
не відобразяться доступні варіанти. Потім, утримуючи палець на клавіатурі, перетягніть
його на «é» та виберіть цей символ.

Введення крапки

Ввівши слово, двічі торкніться клавіші пробілу.

71

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Введення тексту за допомогою функції "Введення рухами руки"

1

Коли відображається екранна клавіатура, проводьте пальцем від літери до літери, щоб
написати потрібне слово по літерах.

2

Після введення слова підійміть палець. На основі літер, які ви вже ввели, буде
запропоновано слово.

3

Якщо потрібне слово не з'являється, натисніть , щоб переглянути інші варіанти і
здійснити відповідний вибір. Якщо потрібного слова немає, видаліть усе слово та запишіть
його знову або введіть слово, торкаючись кожної літери окремо.

Увімкнення та вимкнення введення тексту жестами

1

Коли відкрито екранну клавіатуру, торкніться

.

2

Торкніться , а тоді — Установки клавіатури .

3

Торкніться повзунка Введення жестами.

Використання клавіатури для написання однією рукою

1

Відкрийте екранну клавіатуру в портретній орієнтації, а потім торкніться

.

2

Торкніться , а тоді — Клавіатура для одної руки.

3

Щоб перемістити клавіатуру для написання однією рукою до лівої чи правої частини екрана,
торкніться або відповідно.

Щоб повернутися до стандартної екранної клавіатури, торкніться .