Sony Xperia Z3 Plus - Ana ekran

background image

Alternatif olarak Ana ekranda herhangi bir boş alana iki kez dokunun. Bu

fonksiyonu etkinleştirmek için cihaz titreşene kadar Ana ekranınızdaki herhangi bir

alana dokunup bekleyin, öğesine dokunun ve Uyutmak için iki kez dokunun

mesajının yanındaki kaydırıcıya dokunun.

Ana ekran

Ana ekran, cihazınızı kullanmak için bir başlangıç noktasıdır. Bir bilgisayar ekranındaki

masaüstüne benzer. Ana ekranınızda, normal ekran görüntüsü genişliğinin dışına uzanan

en fazla yirmi bölme bulunabilir. Ana ekran bölmelerinin sayısı, Ana ekranın alt kısmında bir

dizi nokta ile gösterilir. Vurgulanan nokta o anda görüntülenen bölmeyi gösterir.

23

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

1

Xperia™ widget'ine hoş geldiniz — Widget'i açmak için dokunun ve eski cihazınızdaki içeriği kopyalama

veya Xperia™ hizmetlerini kurma gibi bir görev seçin

2

Noktalar — Ana ekran bölmelerinin sayısını temsil eder

Ana ekrana gitmek için

öğesine basın.

Ana ekrana gözatmak için

Ana ekran bölmeleri

Ana ekranınıza yeni bölmeler ekleyebilir (yirmi bölmeye kadar) ve bölmeleri silebilirsiniz.

Temel Ana ekran bölmesi olarak kullanmak istediğiniz bölmeyi de ayarlayabilirsiniz.

Bir bölmeyi temel Ana ekran bölmesi olarak ayarlamak için

1

Cihaz titreşene kadar Ana ekran üzerindeki herhangi bir alana dokunarak bekleyin.

2

Temel Ana ekran bölmeniz olarak ayarlamak istediğiniz bölmeye gitmek için

tarayıcıyı sağa veya sola doğru hafifçe vurarak kaydırın ve ardından ekranın sol üst

köşesindeki öğesine dokunun.

Google Arama ve Google Now etkin olduğunda, en soldaki bölme bu hizmet için ayrılır ve

birincil Ana ekran bölmesi değiştirilemez. Daha fazla bilgi için

Google Arama ve Google Now

sayfasında 133 bölümüne bakın.

24

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

Ana ekrana bir bölme eklemek için

1

Cihaz titreşene kadar Ana ekran üzerindeki herhangi bir alana dokunarak bekleyin.

2

Bölmelere sağa veya sola doğru hafifçe vurarak kaydırın, ardından öğesine

dokunun.

Google Arama ve Google Now etkin olduğunda, en soldaki bölme bu hizmet için ayrılır ve sol

tarafa başka bölmeler eklenemez. Daha fazla bilgi için

Google Arama ve Google Now

sayfasında 133 bölümüne bakın.

Ana ekrandan bir bölme silmek için

1

Ana ekranınızdaki herhangi bir alana dokunup cihaz titreşene kadar bekleyin.

2

Silmek istediğiniz bölmeyi sağa veya sola kaydırın ve ardından bölmenin sağ üst

köşesindeki öğesine dokunun.

Ana ekran ayarları

Ana ekranda bir uygulamayı devre dışı bırakmak veya kaldırmak için

Önceden yüklenmiş bir uygulama devre dışı bırakıldığında tüm veriler silinir, ancak uygulama

Ayarlar > Uygulamalar öğesinden tekrar etkinleştirilebilir. Yalnızca indirilen uygulamaların

yüklemeleri tam olarak kaldırılabilir.

1

Cihaz titreşene kadar Ana ekran üzerindeki herhangi bir alana dokunarak bekleyin.

2

Bölmelerde gezinmek için sağa ve sola hafifçe kaydırın. Devre dışı bırakılabilen

veya kaldırılabilen tüm uygulamalar ile gösterilir.

3

İlgili uygulamaya dokunun, ardından uygulama cihazınızda önceden yüklenmişse

DEVRE DIŞI BIRAK öğesine, uygulama indirilmişse ve yüklemesini kaldırmak

istiyorsanız,

Tamam öğesine dokunun.

Ana ekranınızda simgelerin boyutunu ayarlamak için

1

Cihaz titreşene kadar Ana ekranınızdaki herhangi bir alana dokunup bekleyin,

ardından öğesine dokunun.

2

Simge boyutu öğesine dokunup bir seçenek belirtin.