Sony Xperia Z3 Plus - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

İnternet'te gezinmek, uygulamaları indirmek veya e-posta gönderip almak için Wi-Fi

seçeneğini kullanın. Bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, gelecek sefer bu ağın kapsama

alanına girdiğinizde cihazınız bu ağı hatırlar ve otomatik olarak bağlanır.
Bazı Wi-Fi ağları, erişim sağlayabilmeniz için önce bir web sayfasına giriş yapmanızı

gerektirir. Daha fazla bilgi için ilgili Wi-Fi ağının yöneticisine başvurun.
Kullanılabilir Wi-Fi ağları açık veya güvenli olabilir:

Açık ağlar, Wi-Fi ağ adının yanında simgesiyle belirtilir.

Güvenli ağlar, Wi-Fi ağ adının yanında simgesiyle belirtilir.

Bazı Wi-Fi ağları, ağ adı (SSID) bilgilerini yayınlamadığından kullanılabilir ağlar listesinde

görünmez. Ağ adını biliyorsanız, kullanılabilir Wi-Fi ağları listenize bu ağı manuel olarak

ekleyebilirsiniz.

Wi-Fi özelliğini açmak veya kapatmak için

1

Ana ekran konumunda öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Wi-Fi öğesini bulun ve dokunun.

3

Wi-Fi fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya

dokunun.

Wi-Fi öğesinin etkinleştirilmesi birkaç saniye sürebilir.

Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için

1

Ana ekran konumunda öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Wi-Fi öğesini bulun ve dokunun.

3

Wi-Fi özelliğini açmak için kaydırıcıya dokunun. Tüm kullanılabilir Wi-Fi ağları

görüntülenir.

4

Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun. Güvenli ağlar için uygun parolayı girin.

Bağlandığınızda durum çubuğunda simgesi görüntülenir.

Kullanılabilir yeni ağları aramak için öğesine, ardından

Yenile öğesine dokunun. Wi-Fi ağına

başarıyla bağlanamazsanız,

www.sonymobile.com/support/

cihazınız için ilgili sorun giderme

ipuçlarına bakın.

50

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

Manuel olarak Wi-Fi ağı eklemek için

1

Ana ekran konumunda öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Wi-Fi öğesini bulun ve dokunun.

3

Aşağı kaydırın ve listelenen öğelerin sonundaki simgesine dokunun.

4

Ağ adı (SSID) bilgilerini girin.

5

Güvenlik türünü seçmek için

Güvenlik alanına dokunun.

6

Gerekirse, bir parola girin.

7

Proxy ve IP ayarları gibi gelişmiş seçenekleri düzenlemek için

Gelişmiş seçenekler

öğesine dokunup seçenekleri dilediğiniz gibi düzenleyin.

8

KAYDET öğesine dokunun.

Ağ SSID'sini ve parolasını almak için Wi-Fi ağ yöneticinizle iletişim kurun.

Wi-Fi sinyal gücünü artırma

Bir Wi-Fi sinyal alışını iyileştirmek için yapabileceğiniz bir dizi işlem vardır:

Cihazınızı Wi-Fi erişim noktasına yaklaştırın.

Wi-Fi erişim noktasını olası engellerden veya parazitlerden uzağa taşıyın.

Cihazınızın Wi-Fi anteni alanını (çizimde vurgulanan alan) kapatmayın.

Wi-Fi ayarları

Bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda veya yakınınızda kullanılabilir Wi-Fi ağları bulunduğunda,

bu ağların durumunu görmek mümkündür. Ayrıca açık bir Wi-Fi ağı algılandığında

cihazınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.

Wi-Fi ağ bildirimlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

1

Wi-Fi halihazırda açık değilse açın.

2

Ana ekran konumunda öğesine dokunun.

3

Ayarlar > Wi-Fi öğesini bulun ve dokunun.

4

öğesine, sonra da

Ağ bildirimi kaydırıcısına dokunun.

Bağlı Wi-Fi ağının ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için

1

Ana ekran konumundan öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Wi-Fi öğesini bulun ve dokunun.

3

Şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi ağına dokunun. Detaylı ağ bilgisi görüntülenir.

Wi-Fi uyku ilkesi eklemek için

1

Ana ekran konumundan öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Wi-Fi öğesini bulun ve dokunun.

3

, ardından

Uyku modunda Wi-Fi etkin kılsın öğesine dokunun.

4

Bir seçenek belirleyin.

51

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

Cihazınızın MAC adresini bulmak için

1

Ana ekran konumundan öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Wi-Fi öğesini bulun ve dokunun.

3

öğesine dokunun. Listede

MAC adresi öğesi gösterilir.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™ - Wi-Fi Korumalı Kurulum), güvenli kablosuz ağ

bağlantıları kurmanıza yardım eden bir kablosuz ağ standardıdır. WPS sayesinde Wi-Fi

Protected Access® (WPA - Wi-Fi Korumalı Erişim) şifrelemesi oluşturarak ağınızın

güvenliğini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, uzun şifreler girmeye gerek kalmaksızın mevcut

ağınıza yeni cihazlar da ekleyebilirsiniz.
WPS'i etkinleştirmek için şu yöntemlerden birini kullanın:

Düğmeye basma yöntemi: WPS özelliğini destekleyen cihazdaki (örneğin yönlendirici) bir

düğmeye basmanız yeterlidir.

PIN yöntemi: Cihazınız, WPS özelliğini destekleyen cihaza girebileceğiniz bir PIN kodu

(Kişisel Tanımlama Numarası) oluşturur.

WPS düğmesi kullanarak bir Wi-Fi ağına bağlanmak için

1

Ana ekran konumundan öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Wi-Fi öğesini bulun ve dokunun.

3

Wi-Fi açık değilse açın.

4

öğesine, ardından

Diğer özellikler > WPS Push Düğmesi seçeneklerine dokunun

ve WPS özelliğini destekleyen cihazdaki WPS düğmesine basın.

WPS PIN kullanarak Wi-Fi ağına bağlanmak için

1

Ana ekran konumunda öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Wi-Fi öğesini bulun ve dokunun.

3

Wi-Fi açık değilse açın.

4

>

Diğer özellikler > WPS PIN Girişi öğelerine dokunun.

5

WPS özelliğini destekleyen cihazda, kendi cihazınızda beliren PIN'i girin.