Sony Xperia Z3 Plus - Paghahanap ng identification number ng iyong device

background image

Paghahanap ng identification number ng iyong device

Ang iyong device ay may natatanging identification number. Ang numerong ito ay

tinatawag na IMEI (International Mobile Equipment Identity). Dapat kang magpanatili ng

kopya ng numerong ito. Halimbawa, maaari mo itong kailanganin kapag na-access mo

ang serbisyo ng suporta ng Xperia™ Care upang irehistro ang iyong device. Gayundin,

kung nanakaw ang iyong device, maaaring gamitin ng ilang network provider ang

numerong ito upang mapigilan ang device na i-access ang network sa iyong bansa o

rehiyon.

Para tingnan ang iyong IMEI number sa label strip

1

Buksan ang takip para sa lalagyan ng nano SIM at memory card.

2

Tanggalin ang lalagayan ng SIM/ Memory Card. Magsingit ng kuko o bagay na

may mahaba at pinong dulo sa ilalim ng gilid ng label strip, pagkatapos ay i-drag

ang strip palabas. Ang IMEI number ay ipinapakita sa strip.

Maaari mo ring tingnan ang IMEI number sa pamamagitan ng pagbukas sa dialer ng telepono

at pagpasok ng

*#06#

.

Upang tingnan ang iyong IMEI number sa pamamagitan ng mga setting ng device

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Katayuan >

Impormasyon ng IMEI.

19

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.