Sony Xperia Z3 Plus - Paggamit sa talaan ng tawag

background image

Paggamit sa talaan ng tawag

Sa talaan ng tawag, maaari mong tingnan ang mga hindi nasagot na tawag , mga

natanggap na tawag at mga na-dial na tawag .

Upang buksan ang talaan ng tawag

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang .

Upang tingnan ang iyong mga di-nasagot na tawag

1

Kapag mayroon kang di-nasagot na tawag, lilitaw ang sa status bar. I-drag

paibaba ang status bar.

2

Tapikin ang

Hindi nasagot na tawag.

Para tumawag sa isang numero mula sa talaan ng iyong tawag

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang . Ipinapakita ang talaan ng tawag.

3

Para tumawag sa isang numero mula sa talaan ng tawag, tapikin sa tabi ng

numero. Para mag-edit ng numero bago tumawag, pindutin at tagalan ang

numero, pagkatapos ay tapikin ang

I-edit numero bago tawagan.

Upang magdagdag ng numero mula sa talaan ng tawag sa iyong mga contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang .

3

Tapikin ang isang numerong ipinapakita sa talaan ng tawag, pagkatapos ay piliin

ang

Gawa ng bagong contact o Idagdag sa isang contact.

4

I-edit ang mga detalye ng contact, pagkatapos ay tapikin ang

I-SAVE.

Upang tingnan ang mga opsyon ng talaan ng tawag

Kapag nakabukas ang talaan ng tawag, tapikin ang .

Maaari mo rin i-access ang mga setting ng pangkalahatang tawag gamit ang tagubilin sa

itaas.