Sony Xperia Z3 Plus - Maraming tawag

background image

Maraming tawag

Kung isinaaktibo mo ang call waiting, maaari kang mangasiwa ng maramihang pagtawag

nang sabay-sabay. Kapag aktibo ito, bibigyang abiso ka sa pamamagitan ng beep kung

nakatanggap ng isa pang tawag.

Hindi available ang mobile data kapag may tawag. Ang mga application tulad ng email,

internet at social networking ay gagana kung nakakonekta ka sa isang Wi-Fi network.

Upang iaktibo o ideaktibo ang paghihintay ng tawag

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Mga karagdagang setting.

3

Upang iaktibo o ideaktibo ang paghihintay ng tawag, tapikin ang

Call waiting.

Upang sumagot sa pangalawang tawag at i-hold ang kasalukuyang tawag

1

Kapag nakarinig ka ng mga paulit-ulit na tunog habang tumatawag, i-drag

pakanan ang .

2

Tapikin ang

I-hold ang tawag.

Para tanggihan ang pangalawang tawag

Kapag nakarinig ka ng umuulit na pag-beep habang nasa isang tawag, i-drag ang

pakaliwa.

Para magsagawa ng pangalawang tawag

1

Habang nasa kasalukuyang tawag, tapikin ang . Ipinapakita ang talaan ng

tawag.

2

Tapikin ang para ipakita ang dialpad.

3

Ipasok ang numero ng tagatanggap at tapikin ang . Ang unang tawag ay iho-

hold.

Upang magpalipat-lipat sa pagitan ng maraming tawag

Upang lumipat sa isa pang tawag at i-hold ang kasalukuyang tawag, tapikin ang

Naka-hold.