Sony Xperia Z3 Plus - Pangkalahatang-ideya

background image

Pangkalahatang-ideya

8

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1. Ilaw sa pag-charge/Ilaw ng notification
2. Lens ng camera sa harap
3. Ear speaker
4. Proximity/Light sensor
5. Pangalawang mikropono
6. Power key
7. Volume/Zoom key
8. Camera key
9. Pangunahing mikropono/Speaker
10. Port ng charger/USB cable

11. Butas para sa strap
12. Pangunahin Wi-Fi/Bluetooth antenna

area
13. Lens ng pangunahing camera
14. Ilaw ng camera
15. Lugar ng antenna ng GPS
16. Headset jack*
17. Pangalawang bahagi ng antenna ng Wi-

Fi
18. Takip ng slot ng nano SIM/Memory card
19. Lugar ng pag-detect ng NFC™

Sinusuportahan ng iyong device ang mga headset na may karaniwang 3.5mm 3-pin o 5-pin na

headphone plug. Sinusportahan din ng headset jack ang mga 4-pin na plug basta't ginagamit

ng headphone plug ang pamantayan ng CTIA.