Sony Xperia Z3 Plus - Paglalagay

background image

Paglalagay

Mga nano SIM card lang ang sinusuportahan ng iyong device.

Para ikabit ang nano SIM card

1

Habang nakaharap sa ibaba ang device, buksan ang takip para sa Nano SIM card

at lalagyan ng memory card.

2

Hilahin ang lalagyan palabas gamit ang iyong kuko.

3

Ilagay ang nano SIM card sa tamang slot sa lalagyan, pagkatapos ay muling

ipasok ang lalagyan..

4

Isara ang takip.

Kung ikakabit mo ang micro nano SIM card habang naka-on ang device, awtomatikong

magre-restart ang device.

Para maglagay ng memory card

1

I-off ang iyong device.

2

Habang nakaharap sa ibaba ang screen, buksan ang takip para sa Nano SIM card

at lalagyan ng memory card.

3

Hilahin ang lalagyan palabas gamit ang iyong kuko.

4

Ilagay ang memory card sa tamang slot sa lalagyan, pagkatapos ay muling ipasok

ang lalagyan.

5

Isara ang takip.

Kung hihilahin mo palabas ang lalagayan habang naka-on ang device, awtomatikong magre-

restart ang device.

Para alisin ang nano SIM card

9

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Buksan ang takip para sa mga slot ng nano SIM card at memory card.

2

Gamit ang kuko o iba pang kaparehong bagay, hilahin palabas ang lalagyan ng

nano SIM card.

3

Alisin ang nano SIM card, pagkatapos ay muling ikabit ang tray.

4

Isara ang takip.

Para magtanggal ng memory card

1

I-off ang iyong device.

2

Habang nakaharap sa ibaba ang device, buksan ang takip para sa nano SIM card

at lalagyan ng memory card.

3

Hilahin ang lalagyan palabas gamit ang iyong kuko.

4

Alisin ang memory card, pagkatapos ay muling ipasok ang lalagyan

5

Isara ang takip.