Sony Xperia Z3 Plus - Nilalaman

background image

Nilalaman

Pagsisimula.................................................................................... 7

Tungkol sa User guide na ito............................................................... 7
Pangkalahatang-ideya.........................................................................8
Paglalagay.......................................................................................... 9
Proteksyon sa screen........................................................................10
Pagbubukas ng iyong device sa unang pagkakataon........................ 10
Bakit kailangan ko ng Google™ account?.........................................11

Seguridad ng device.................................................................... 12

Pagtiyak na napoprotektahan ang iyong device.................................12
Lock ng screen................................................................................. 12
Awtomatikong pag-a-unlock sa iyong device.................................... 14
Proteksyon sa SIM card.................................................................... 18
Paghahanap ng identification number ng iyong device...................... 19
Paghahanap ng nawawalang device ................................................ 20

Pagtuklas sa mga pangunahing kaalaman.................................. 22

Paggamit ng touchscreen................................................................. 22
Pag-lock at pag-unlock sa screen..................................................... 24
Home screen.................................................................................... 24
Pag-navigate ng mga application...................................................... 26
Screen ng application........................................................................28
Maliliit na app.................................................................................... 29
Mga Widget...................................................................................... 31
Shortcuts at folder.............................................................................31
Background at mga tema..................................................................32
Pagkuha ng screenshot.................................................................... 32
Pagrekord sa iyong screen................................................................33
Mga Notification................................................................................ 34
Mga icon sa status bar......................................................................36
Pangkalahatang-ideya ng mga application........................................ 38

Baterya at maintenance............................................................... 40

Pagcha-charge ng iyong device........................................................ 40
Pamamahala sa baterya at power..................................................... 41
Pag-update sa iyong device.............................................................. 43
Maintenance gamit ang isang computer............................................45
Storage at memory........................................................................... 45
Pagba-back up at pagbabalik ng nilalaman.......................................47

Pag-download ng mga application.............................................. 51

Pagda-download ng mga application sa Google Play™.................... 51

2

background image

Pag-download ng mga application mula sa iba pang mga
mapagkukunan................................................................................. 51

Internet at mga network............................................................... 52

Pagba-browse sa web...................................................................... 52
Mga setting ng Internet at MMS ....................................................... 52
Wi-Fi................................................................................................. 53
Pagbabahagi ng iyong koneksyon sa mobile data............................. 55
Pagkontrol sa paggamit ng data........................................................57
Pagpili ng mga mobile network......................................................... 58
Mga virtual private network (mga VPN).............................................. 58

Pag-synchronize ng data sa iyong device................................... 60

Pag-synchronize sa mga online account........................................... 60
Pag-synchronize gamit ang Microsoft® Exchange ActiveSync®....... 60

Mga pangunahing setting............................................................ 62

Mga setting ng pag-access...............................................................62
Mga setting ng volume......................................................................62
Do not disturb mode......................................................................... 63
Mga setting ng screen.......................................................................64
Mga setting ng application................................................................ 66
Pag-reset sa iyong mga application...................................................67
Screen saver..................................................................................... 68
Mga setting ng wika.......................................................................... 69
Petsa at oras.....................................................................................69
X-Reality™ for mobile........................................................................69
Super-vivid mode.............................................................................. 70
Pagpapaganda sa tunog...................................................................70
Pagtanggal ng ingay..........................................................................70
Maraming user account.................................................................... 71

Pag-type ng teksto.......................................................................74

On-screen keyboard......................................................................... 74
Phonepad......................................................................................... 75
Pagpapasok ng teksto gamit ang boses na input..............................76
Pag-e-edit ng teksto......................................................................... 76
Pag-personalize sa on-screen keyboard............................................77

Pagtawag..................................................................................... 79

Pagtawag..........................................................................................79
Pagtanggap ng mga tawag............................................................... 80
Smart call handling............................................................................82
Mga ongoing call...............................................................................82
Paggamit sa talaan ng tawag............................................................ 83
Pagpapasa ng mga tawag................................................................ 83
Pagbabawal sa mga tawag............................................................... 84

3

background image

Maraming tawag............................................................................... 85
Mga kumperensiya na tawag.............................................................85
Voicemail...........................................................................................86
Mga emergency na tawag.................................................................86

Mga Contact................................................................................ 87

Paghahanap at pagtingin sa mga contact......................................... 87
Pagdaragdag at pag-edit sa mga contact......................................... 88
Paglilipat ng mga contact..................................................................89
Pagdaragdag ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa
pakikipag-ugnayan............................................................................90
Mga Paborito.................................................................................... 91
Pagpapadala ng impormasyon ng contact........................................ 91
Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact application... 92
Pagba-back up ng mga contact........................................................92

Pagmemensahe at chat............................................................... 94

Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe.................................. 94
Pagsasaayos sa iyong mga mensahe................................................95
Pagtawag mula sa Pagmemensahe.................................................. 96
Mga setting ng pagmemensahe........................................................ 96
Instant messaging at video chat........................................................ 96

Email.............................................................................................98

Pagse-set up ng email...................................................................... 98
Pagpapadala at pagtanggap ng mga mensaheng email.................... 98
Pagsasaayos sa iyong mga mensaheng email...................................99
Mga setting ng email account......................................................... 100
Gmail™...........................................................................................101

Musika at FM radio.................................................................... 102

Paglilipat ng musika sa iyong device................................................102
Pakikinig sa musika.........................................................................102
Menu ng Musika............................................................................. 104
Mga Playlist.....................................................................................105
Pagbabahagi ng musika..................................................................105
Pagpapahusay sa tunog................................................................. 106
Pagkilala sa musika gamit ang TrackID™........................................ 106
Pakikinig sa radyo........................................................................... 107
Mga paboritong channel sa radyo................................................... 108
Mga setting ng tunog ng radyo....................................................... 109

Camera.......................................................................................110

Pagkuha ng mga larawan at pagre-record ng mga video.................110
Mga pangkalahatang setting ng camera..........................................111
Mga setting ng still na camera.........................................................117
Mga setting ng video camera.......................................................... 120

4

background image

Mga larawan at video sa Album.................................................123

Pagtingin ng mga larawan at video..................................................123
Pagbabahagi at pamamahala sa mga litrato at video.......................124
Pag-edit sa mga larawan gamit ang application na Editor ng litrato. 125
Pag-e-edit sa mga video gamit ang Video editor application........... 126
Pagtatago ng mga larawan at video................................................ 126
Menu ng home screen ng Album.................................................... 127
Pagtingin sa iyong mga larawan sa isang mapa.............................. 128

Mga Video.................................................................................. 130

Ang application na Video.................................................................130
Paglilipat ng nilalamang video sa iyong device.................................131
Pamamahala sa nilalamang video....................................................132
Movie Creator................................................................................. 132

Connectivity............................................................................... 134

Pag-mirror sa screen ng iyong device sa isang TV gamit ang isang
kable...............................................................................................134
Pag-mirror ng screen ng iyong device nang wireless sa isang TV.... 134
Pagbabahagi ng nilalaman sa mga DLNA Certified™ na device...... 135
Pagkonekta ng iyong device sa mga USB accessory...................... 138
Pagkonekta sa iyong device sa isang DUALSHOCK™ 4 na
wireless na controller.......................................................................138
NFC................................................................................................ 138
Bluetooth® wireless technology...................................................... 140

Mga smart app at feature na makakatipid sa iyo ng oras..........143

Pangkalahatang-ideya ng Smart Connect....................................... 143
Pamamahala ng mga accessory..................................................... 144
Google Search at Now....................................................................144
Paggamit sa application na News Suite...........................................145
Paggamit sa iyong device bilang isang wallet.................................. 145

Biyahe at mga mapa.................................................................. 146

Paggamit ng mga serbisyo ng lokasyon.......................................... 146
Google Maps™ at navigation.......................................................... 146
Paggamit ng trapiko sa data kapag naglalakbay..............................147
Paggamit ng iyong device sa isang car infotainment system............147
Airplane mode.................................................................................147

Orasan at Kalendaryo.................................................................149

Kalendaryo......................................................................................149
Orasan............................................................................................150

Accessibility............................................................................... 153

Mga gesture ng magnification......................................................... 153
Laki ng font..................................................................................... 153
Laki ng display................................................................................ 153

5

background image

Pagtatama sa kulay.........................................................................153
TalkBack......................................................................................... 154
Mono audio.....................................................................................154
TTY (Teletypewriter) mode............................................................... 155
Access sa Switch............................................................................155

Suporta at legal.......................................................................... 156

Application na Suporta....................................................................156
Xperia™ Tips.................................................................................. 156
Tulong sa mga menu at application................................................. 156
Pagsasagawa ng mga diagnostic test sa iyong device.................... 156
Pag-restart, pag-reset at pagkumpuni.............................................157
Tulungan kaming pagandahin ang aming software.......................... 158
Warranty, SAR at mga alituntunin sa paggamit................................159
Pagreresiklo sa iyong device........................................................... 159
Legal na impormasyon.................................................................... 159

6