Sony Xperia Z3 Plus - Pagkilala sa musika gamit ang TrackID™‎

background image

Pagkilala sa musika gamit ang TrackID™

Gamitin ang serbisyo sa pagkilala ng musika ng TrackID™ para makilala ang isang

kantang naririnig mong pinapatugtog sa paligid. Magrekord lang ng isang maikling

sample ng kanta at makukuha mo ang impormasyon ng artist, pamagat at album sa loob

ng ilang segundo. Maaari mong bilhin ang mga kanta na nakilala ng TrackID™ at maaari

mong tingnan ang mga TrackID™ chart para makita kung ano ang hinahanap ng mga

user ng TrackID™ sa buong mundo. Para sa pinakamaiinam na resulta, gamitin ang

TrackID™ sa isang tahimik na lugar.

1

Tapikin ang para buksan ang menu ng home screen ng TrackID™

2

Tingnan ang history ng iyong mga dating paghahanap

3

I-explore mga nangungunang track, sikat na playlist, bagong kanta at higit pa

4

Tingnan kung ano ang tina-track ng iba

5

Maghanap ng mga track, album at artist

6

Tukuyin ang musikang pinapakinggan mo

Ang application na TrackID™ at ilang mga feature ng serbisyo ng TrackID™ ay maaaring hindi

sinusuportahan sa lahat ng bansa o rehiyon o ng lahat ng network o service provider.

Maikokonekta ang TrackID™ sa mga serbisyo ng streaming ng musika na available sa iyong

bansa.

Upang tumukoy ng musika gamit ang teknolohiyang TrackID™

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

TrackID™, pagkatapos ay hawakan ang iyong device nang

malapit sa pinagmumulan ng musika.

3

Tapikin ang . Kung nakilala ng serbisyo ng TrackID™ ang kanta, lalabas sa

screen ang mga resulta.

Upang bumalik sa screen ng simula ng

TrackID™, tapikin ang .

106

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tingnan ang impormasyon ng artist para sa isang kanta

1

Pagkatapos makilala ng

TrackID™ application ang isang kanta, ipinapakita ang

resulta sa home screen ng TrackID™.

2

Mag-scroll sa resulta na gusto mong buksan, pagkatapos ay tapikin upang

buksan ito.

Upang magtanggal ng kanta sa kasaysayan ng track

1

Buksan ang

TrackID™ application, pagkatapos ay mag-browse patungo sa

kantang gusto mong tanggalin.

2

Pindutin nang matagal ang screen upang ipakita ang .

3

Tapikin ang .

Para gamitin ang TrackID™ LIVE

Maaari mong gamitin ang TrackID™ LIVE para makita nag real time na LIVE na mga

tracking mula sa buong mundo.

Buksan ang application na

TrackID™, pagkatapos ay tapikin ang tab na LIVE.

Maaari mong baguhin kung gaan kabilis mo gustong makuha ang mga tracking at maaari

kang i-mute o i-unmute ang mga preview ng kanta.