Sony Xperia Z3 Plus - Pamamahala sa nilalamang video

background image

Pamamahala sa nilalamang video

Upang tingnan ang impormasyon ng pelikula

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Video.

2

Tapikin ang upang buksan ang menu ng home screen, pagkatapos ay tapikin

ang

Mobile device.

3

Mag-browse sa iba't ibang kategorya at hanapin ang gustong video.

4

Tapikin ang thumbnail ng video.

Upang magtanggal ng video

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Video.

2

Tapikin ang upang buksan ang menu ng home screen, pagkatapos ay tapikin

ang

Mobile device.

3

Mag-browse sa iba't ibang kategorya at hanapin ang gustong video.

4

Tapikin ang thumbnail ng video, pagkatapos ay tapikin ang .

5

Tapiking muli ang

Tanggalin upang kumpimahin.