Sony Xperia Z3 Plus - Mga setting ng screen

background image

Mga setting ng screen

Upang manu-manong i-adjust ang liwanag ng screen anuman ang kundisyon ng

liwanag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Display at tapikin ang slider na Adaptive

brightness slider upang i-disable ang function na ito, kung hindi pa ito naka-

disable.

3

Tapikin ang

Antas ng brightness.

4

I-drag ang slider upang i-adjust ang liwanag.

Nakakatulong ang pagpapababa ng antas ng liwanag na mas tumagal ang baterya.

Upang i-enable o i-disable ang vibrate on touch

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog > Iba pang mga tunog.

3

Tapikin ang slider na

Mag-vibrate kapag na-tap upang i-enable o i-disable ang

function.

Upang i-adjust ang panahon ng paghihintay bago mag-off ang screen

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Display > Sleep.

3

Pumili ng opsyon.

Upang mabilis na iaktibo ang screen, pindutin sandali ang power key .

64

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-adjust ang laki ng font

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Display > Laki ng font.

3

Piliin ang gustong opsyon.

Upang i-adjust ang laki ng display

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Display > Laki ng display.

3

I-drag ang slider para piliin ang gustong opsyon.

Upang i-adjust ang white balance ng display

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Display > White balance.

3

I-drag ang mga slider patungo sa mga gustong posisyon upang i-adjust ang white

balance.

Upang ibalik ang setting ng white balance patungo sa mga default na value, tapikin ang >

Mga default na halaga.

Smart backlight control

Pinapanatili ng smart backlight control na naka-on ang screen hangga't hawak mo ang

device. Kapag ibinaba mo ang device, mag-o-off ang screen alinsunod sa iyong setting

ng pag-sleep.

Upang i-enable o i-disable ang function na Smart backlight control

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Display > Smart backlight control.

3

Tapikin ang slider upang i-enable o i-disable ang function.

Glove mode

Gamit ang glove mode, maaari kang magsuot ng mga glove at magagawa mo pa ring i-

navigate ang screen sa iyong device. Kapag ginagamit mo ang glove mode, may lilitaw

na cursor ring sa lugar ng screen kung saan may narehistrong pagpindot.

Upang i-enable ang glove mode

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang > Mga Setting > Display > Glove mode.

2

Tapikin ang slider para i-enable ang function na ito.

Depende ang pagiging sensitibo sa laki ng lugar na pipindutin sa pagitan ng screen at ng may

guwantes na daliri na ginagamit mo upang i-navigate ang screen.

Pagpi-pin sa screen

Gamitin ang pagpi-pin sa screen upang itakda ang iyong device na magpakita lang ng s

creem para sa partikular na application. Halimbawa, kung naglalaro ka at aksidente

mong napindot ang key ng Home navgation, pipigilan ng tampok na pagpi-pin sa screen

ang pagmi-minimize ng screen ng aktibong app ng laro. Maaari mo ring gamitin ang

tampok na ito kapag ipinahiram mo ang iyong device sa ibang tao upang gawing mas

mahirap para sa kanila ang pag-access ng higit sa isang application. Halimbawa, maaari

mong ipahiram ang iyong device sa isang tao upang kumuha ng litrato at i-pin ang

screen sa application ng Camera nang sa gayon ay hindi magagawang madaling gamitin

ng taong iyon ang iba pang apps tulad ng Email.

Hindi isang tampok na panseguridad ang pagpi-pin sa screen at hindi tuluyang pumipigil sa

ibang user sa pag-a-unpin ng isang screen at pag-a-access sa iyong device. Upang

protektahan ang iyong data, dapat mong itakda ang iyong device na humiling ng isang PIN,

password o pattern ng lock ng screen bago maaaring i-unpin ng isang tao ang screen.

65

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-enable o i-disable ang pagpi-pin ng screen

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Pag-pin ng

screen.

3

Tapikin ang slider upang i-enable o i-disable ang function.

4

Kung na-enable mo ang Pagpi-pin ng screen, maaari mong tapikin ang slider na

I-

lock ang device kapag nag-a-unpin upang i-enable o i-disable ang function ng

karagdagang seguridad, ayon sa gusto mo.

Hindi kailangan ang isang pattern, PIN o password para gumana ang pagpi-pin sa screen.

Para i-pin ang isang screen

1

Tiyaking nakaaktibo ang pagpi-pin ng screen sa iyong device.

2

Magbukas ng app at pumunta sa screen na gusto mong i-pin.

3

Tapikin ang .

4

Para ipakita ang icon ng pagpi-pin sa screen , mag-swipe pataas.

5

Tapikin ang .

6

Sa lalabas na window, tapikin ang

Nakuha ko.

Upang alisin sa pagkaka-pin ang isang screen

Sa naka-pin na screen, i-touch at tagalan ang hanggang sa ma-unpin ang

screen.

Kung napili mo ang opsyon sa seguridad noong na-activate mo ang function ng pagpi-pin sa

screen, kailangan mong ipasok ang iyong pattern, PIN o password upang i-unlock ang device

bago maalis sa pagkaka-pin ang screen.