Sony Xperia Z3 Plus - Menu ng home screen ng Album

background image

Menu ng home screen ng Album

Mula sa menu ng home screen ng Album, maba-browse mo ang iyong mga album ng

larawan, kasama na ang mga larawan at video na kinunan gamit ang mga espesyal na

effect, pati na rin ang nilalaman na ibinahagi mo online sa pamamagitan ng mga

serbisyong gaya ng Picasa™ at Facebook. Kapag naka-log in ka na sa mga naturang

platform, maaari kang mamahala ng nilalaman at tumingin ng mga online na imahe. Mula

sa application na Album, maaari ka ring magdagdag ng mga geotag sa mga larawan,

magsagawa ng mga karaniwang gawain sa pag-e-edit, at gumamit ng mga paraan gaya

ng Bluetooth® wireless technology at email para magbahagi ng nilalaman.

1

Bumalik sa home screen ng application na Album para tingnan ang lahat ng nilalaman

2

Tingnan ang mga paborito mong larawan at video

3

Tingnan ang lahat ng video na naka-save sa iyong device

4

Tingnan ang iyong mga larawan sa isang mapa o sa Globe view

5

Tingnan ang lahat ng larawan at video na kinunan gamit ang camera ng iyong device na may mga

special effect

6

Tingnan ang lahat ng larawan at video na naka-save sa iyong device sa iba't ibang folder

7

Tingnan ang lahat ng larawang may mga mukha

8

Tingnan ang mga larawan at video sa mga device sa parehong network

9

Buksan ang menu ng mga setting para sa application na Album

10 Buksan ang suporta sa web

11 Tingnan ang mga larawan mula sa mga online na serbisyo

127

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tumingin ng mga litrato mula sa mga online na serbisyo sa Album

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Album, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang gustong online na serbisyo, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin

sa screen upang magsimula. Ang lahat ng available na online na album na na-

upload mo sa serbisyo ay ipapakita.

4

Tapikin ang anumang album upang tingnan ang nilalaman nito, pagkatapos ay

tapikin ang isang litrato sa album.

5

Mag-flick pakaliwa upang tingnan ang susunod na larawan o video. Mag-flick

pakanan upang tingnan ang nakaraang larawan o video.