Sony Xperia Z3 Plus - Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact application

background image

Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact

application

Kung iyong i-synchronise ang iyong mga contact sa isang bagong account o i-import

ang impormasyon ng contact sa ibang mga paraan, maaaring madoble ang mga entry

sa Contacts application. Kapag nangyari ito, maaari mong i-link ang mga nadoble upang

gumawa ng isahang entry. Kung magli-link ka ng mga entry nang mali, maaari mong i-

unlink ang mga iyon sa ibang pagkakataon.

Upang mag-link ng mga contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin nang matagal ang contact na gusto mong i-link sa isa pang contact.

3

Lagyan ng check ang checkbox sa tabi ng contact na gusto mong i-link.

4

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-link. Idaragdag sa pangalawang contact

ang impormasyon mula sa unang contact, at ipapakita bilang isang contact sa

listahan ng Mga Contact ang mga na-link na contact.

5

Tapikin ang

I-LINK upang kumpirmahin.

Upang paghiwalayin ang mga naka-link na contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang naka-link na contact na gusto mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang

.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-unlink.

4

Tapikin ang

I-UNLINK upang kumpirmahin.