Sony Xperia Z3 Plus - Pagpili ng mga mobile network

background image

Pagpili ng mga mobile network

Awtomatikong lumilipat ang iyong device sa pagitan ng mga mobile network depende sa

kung aling mga mobile network ang available kung nasaan ka. Maaari mo ring manu-

manong itakda ang iyong device na gumamit ng isang partikular na mode ng mobile

network, halimbawa, WCDMA o GSM.
Magpakita ng magkakaibang status icon sa status bar depende sa uri o mode ng

network kung saan ka nakakonekta. Sumangguni sa

Mga icon ng status

sa page na 36

para makita ang hitsura ng iba't ibang icon ng status.

Upang pumili ng network mode

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Mga mobile network.

3

Tapikin ang

Gustong uri ng network, pagkatapos ay pumili ng isang network

mode.

Upang manu-manong pumili ng isa pang network

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Mga mobile network > Mga

network operator.

3

Tapikin ang

Mode sa paghahanap, pagkatapos ay piliin ang Manu-mano.

4

Pumili ng network.

Kung manu-mano kang pipili ng network, hindi maghahanap ang iyong device ng iba pang

mga network, kahit na umalis ka sa sakop ng network na manu-manong pinili.

Upang isaaktibo ang awtomatikong pagpili ng network

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Mga mobile network > Mga

network operator.

3

Tapikin ang

Mode sa paghahanap, pagkatapos ay piliin ang Awtomatiko.