Sony Xperia Z3 Plus - Pagbabahagi ng iyong koneksyon sa mobile data

background image

Pagbabahagi ng iyong koneksyon sa mobile data

Maaari mong ibahagi ang iyong mobile data connection sa iba pang mga device gamit

ang ilang paraan:

Pag-tether sa USB – ibahagi ang iyong koneksyon ng mobile data sa isang computer

gamit ang isang USB cable.

Bluetooth® tethering – ibahagi ang iyong koneksyon sa mobile data sa hanggang apat

na iba pang device sa pamamagitan ng Bluetooth®.

Portable na hotspot – ibahagi ang iyong mobile data connection nang sabay-sabay sa

hanggang 10 pang ibang device sa pamamagitan ng Wi-Fi, kasama ang mga device na

sumusuporta sa teknolohiya ng WPS.

55

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para ibahagi ang koneksyon ng iyong data gamit ang isang USB cable

1

Ikonekta ang iyong device sa isang computer, gamit ang USB cable na kasama

nito.

2

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

4

Tapiikin ang slider na

USB tethering, pagkatapos ay tapikin ang OK kung ma-

prompt. Ipapakita ang sa status bar kapag nakakonekta ka na.

5

Para ihinto ang pagbabahagi ng koneksyon ng iyong data, tapikin ang slider na

USB tethering o idiskonekta ang USB cable.

Hindi mo maibabahagi ang koneksyon ng data at SD card ng iyong device sa pamamagitan ng

isang USB cable nang magkasabay.

Para ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa ibang Bluetooth® device

1

Tiyaking ang iyong device at ang iba pang Bluetooth® device ay nakapares sa

isa't isa at ang trapiko ng mobile data ay nakaaktibo sa iyong device.

2

Iyong device: Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot at

pagkatapos ay tapikin ang slider na

Pag-tether ng Bluetooth para i-enable ang

function.

4

Bluetooth® device: I-set up ang device para nakakakuha ito ng koneksyon ng

network gamit ang Bluetooth®. Kung ang device ay isang computer, sumangguni

sa mga nauugnay na tagubilin para makumpleto ang pag-setup. Kung gumagana

ang device sa Android™ operating system, tapikin ang icon ng mga setting sa tabi

ng pangalan ng device na kapares nito sa ilalim ng

Mga Setting > Bluetooth >

Mga ipinares na device, pagkatapos ay markahan ang Access sa internet

checkbox.

5

Iyong device: Hintayin ang na lumabas sa status bar. Kapag lumabas ito,

kumpleto na ang pag-setup.

6

Para i-disable ang function, tapikin ang slider sa tabi ng

Pag-tether ng Bluetooth.

Ang function na

Pag-tether ng Bluetooth ay naka-off sa tuwing io-off mo ang iyong device o io-

off ang function na Bluetooth®.

Para gamitin ang iyong device bilang isang portable Wi-Fi hotspot

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

3

Tapikin ang

Mga setting ng portable hotspot > I-configure ang hotspot.

4

Ipasok ang impormasyon ng

Pangalan ng network (SSID).

5

Para pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad. Kung

kinakailangan, magpasok ng password.

6

Tapikin ang

I-SAVE.

7

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang slider na

Portable hotspot para i-enable

ang function.

8

Kung may prompt, tapikin ang

OK para kumpirmahin. Lalabas ang sa status

bar kapag naging aktibo ang portable na Wi-Fi hotspot.

Upang payagan ang isang device na sinusuportahan ng WPS na gamitin ang iyong

koneksyon sa mobile data

1

Tiyaking gumagana ang iyong device bilang isang portable hotspot.

2

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot >

Mga setting ng portable hotspot.

4

Sa ilalim ng

I-configure ang hotspot, tiyaking mayroong password ang iyong

portable na hotspot.

5

I-enable ang

Katuklas-tuklas kung naka-disable ito.

6

Tapikin ang

Push Button ng WPS, pagkatapos ay sundin ang mga nauugnay na

tagubilin. Bukod pa rito, tapikin ang >

Entry ng PIN ng WPS, pagkatapos ay

ipasok ang PIN na lalabas sa device na sinusuportahan ng WPS.

56

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para muling pangalanan o i-secure ang iyong Mobile Hotspot

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

3

Tapikin ang

Mga setting ng portable hotspot > I-configure ang hotspot.

4

Ipasok ang impormasyon ng

Pangalan ng network (SSID).

5

Para pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad.

6

Kung kinakailangan, magpasok ng password.

7

Tapikin ang

I-SAVE.