Sony Xperia Z3 Plus - Mga virtual private network (mga VPN)

background image

Mga virtual private network (mga VPN)

Gamitin ang iyong device upang kumonekta sa mga virtual private network (mga VPN),

na nagbibigay-daan sa iyong i-access ang mga mapagkukunan sa loob ng isang

secured na lokal na network mula sa isang pampublikong network. Halimbawa, ang mga

VPN na koneksyon ay karaniwang ginagamit ng mga korporasyon at institusyon sa pag-

aaral para sa mga gumagamit na kailangan ng access sa mga intranet at iba pang

panloob na mga serbisyo kapag sila ay nasa labas ng panloob na network, halimbawa,

habang nasa biyahe sila.

58

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Maaaring ma-set up sa maraming paraan ang mga koneksyong VPN, depende sa

network. Maaaring hilingin sa iyo ng ilang mga network na maglipat at mag-install ng

security certificate sa iyong device. Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa paano

i-set up ang koneksyon sa iyong virtual private network, makipag-contact sa network

administrator ng iyong kumpanya o organisasyon.

Kung gumagamit ka ng device na may maraming user, maaaring kailanganin mong mag-log in

bilang may-ari, iyong ay, ang pangunahing user, upang isaayos ang mga setting para sa VPN.

Para magdagdag ng virtual na private network

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > VPN.

3

Tapikin ang .

4

Piliin ang uri ng VPN na idaragdag.

5

Ipasok ang iyong mga setting ng VPN.

6

Tapikin ang

I-SAVE.

Upang kumonekta sa isang virtual na private network

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > VPN.

3

Sa listahan ng mga available na network, tapikin ang VPN kung saan gusto mong

kumonekta.

4

Ipasok ang kinakailangang impormasyon.

5

Tapikin ang

Kumonekta.

Upang magdiskonekta sa isang virtual na private network

1

Tapikin nang dalawang beses ang status bar upang mabuksan ang panel ng

Pagpapaalam.

2

Tapikin ang pagpapaalam para sa koneksyon ng VPN upang i-off ito.

59

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.