Sony Xperia Z3 Plus - Mga setting ng still na camera

background image

Mga setting ng still na camera

Upang i-adjust ang mga setting ng still camera

1

I-aktibo ang camera.

2

Upang ipakita ang lahat ng setting, tapikin ang .

3

Piliin ang setting na gusto mong i-adjust, pagkatapos ay mag-edit hangga't nais.

Pangkalahatang-ideya ng mga setting ng still camera

Resolution

Pagpilian ang ilang resolution at aspect ratio bago kumuha ng larawan. Ang isang

larawang may mas mataas na resolution ay nangangailangan ng mas malaking memory.

20.7MP

5248×3936(4:3)

20.7 megapixel na resolution na may 4:3 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan

sa mga hindi widescreen na display o i-print sa mataas na resolution.

15.5MP

5248×2952(16:9)

15.5 megapixel na resolution na may 16:9 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong

tingnan sa mga widescreen na display.

8MP

3264×2448(4:3)

8 megapixel na resolution na may 4:3 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan sa

mga hindi widescreen na display o i-print sa mataas na resolution.

8MP

3840×2160(16:9)

8 megapixel na resolution na may 16:9 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan

sa mga widescreen na display.

3MP

2048×1536(4:3)

3 megapixel na resolution na may 4:3 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan sa

mga hindi widescreen na display o i-print sa mataas na resolution.

2MP

1920×1080(16:9)

2 megapixel na resolution na may 16:9 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan

sa mga widescreen na display.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.

117

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Self-timer

Gamit ang self-timer, maaari kang kumuha ng larawan nang hindi hinahawakan ang

device. Gamitin ang function na ito upang kumuha ng mga self-portrait, o panggrupong

larawan kung saan kasama ang lahat sa larawan. Magagamit mo rin ang self-timer

upang maiwasan ang pagkalog ng camera kapag kumukuha ng mga larawan.

10 seg.

Magtakda ng 10 segundong pagkaantala kapag kumukuha ng larawan simula sa pagtapik mo sa button ng

shutter o pagpindot sa key ng camera.

3 seg.

Magtakda ng 3 segundong pagkaantala kapag kumukuha ng larawan simula sa pagtapik mo sa button ng

shutter o pagpindot sa key ng camera.

I-off

Makukuha kaagad ang larawan sa sandaling tapikin mo ang button ng shutter o pindutin ang key ng camera.

Soft Skin Effect

Maaari mong i-on ang

Effect na soft skin sa iyong device para i-soften nang bahagya

ang mga skin tone habang kumukuha ng mga selfie sa

Manu-mano at mga Superior na

auto capturing mode.

Pag-track ng bagay

Kapag pinili mo ang isang bagay sa pamamagitan ng pag-touch dito sa viewfinder,

susundan ito ng camera para sa iyo.

HDR

Gamitin ang setting ng HDR (High Dynamic Range) upang kumuha ng larawan sa

matinding back light o sa mga kundisyon kung saan sharp ang contrast. Tinutumbasan

ng HDR ang nawawalang detalye at nagbibigay ng litratong kinatawan ng parehong

madilim at maliwanag na mga lugar.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode sa pagkuha.

ISO

Mababawasan mo ang paglabo ng imahe na sanhi ng mga madilim na kundisyon o

gumagalaw na paksa sa pamamagitan ng pagdaragdag sa sensitivity ng ISO. Gayundin,

kung gusto mong kumuha ng maliwanag na litrato kahit na madilim ang paligid, maaari

mong i-set ang ISO sensitivity sa mas mataas na value.

Auto

Awtomatikong itinatakda ang sensitivity ng ISO.

50

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 50.

100

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 100.

200

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 200.

400

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 400.

800

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 800.

1600

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 1600.

3200

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 3200.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.

118

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Metering

Awtomatikong tinutukoy ng function na ito ang mainam na pagkabalanse ng exposure sa

pamamagitan ng pagsukat sa dami ng liwanag na tumatama sa imaheng gusto mong

kunan.

Mukha

Sinusukat ang dami ng liwanag sa mukha at inaayos ang exposure upang hindi masyadong madilim o

masyadong maliwanag ang mukha.

Multi

Hinahati ang imahe sa maraming rehiyon at sinusukat ang bawat rehiyon upang tukuyin ang mainam na

pagkabalanse ng exposure.

Gitna

Sinusukat ang gitna ng imahe, at tinutukoy ang exposure batay sa liwanag ng subject doon.

Spot

Ina-adjust ang exposure sa napakaliit na bahagi ng imahe na gusto mong kunan.

Available lang ang setting na ito sa mode ng pagkuha na

Manu-mano.

Flash

Gamitin ang flash upang kumuha ng mga larawan kapag hindi maganda ang mga

kundisyon ng ilaw o kapag mayroong backlight. Available ang mga sumusunod na

opsyon kapag tinapik mo ang icon ng flash sa screen ng camera:

Auto

Awtomatikong tinutukoy ng camera kung nangangailangan ng paggamit ng flash ang mga kundisyon

ng ilaw.

Fill flash

Gamitin ang setting na ito kapag mas maliwanag ang background kaysa sa subject. Tinatanggal ng

setting na ito ang mga hindi kanais-nais na madidilim na anino.

Pambawas ng red-eye

Binabawasan ang mapulang kulay ng mata kapag kumukuha ng larawan.

I-off

Naka-off ang flash. Minsan, maaaring mas maganda ang kalidad ng larawan kapag walang flash, kahit

na madilim. Kailangang hindi gumagalaw ang kamay kapag kumukuha ng larawan nang hindi

gumagamit ng flash. Gamitin ang self-timer upang maiwasan ang malalabong larawan.

Torch

Patuloy na umiilaw ang flash habang kumukuha ng mga larawan.

Pagpili ng eksena

Gamitin ang feature na Pagpili ng eksena upang ma-set up nang mabilis ang camera

para sa mga karaniwang sitwasyon gamit ang mga paunang na-program na eksena.

Tumutukoy ang camera ng ilang setting para sa iyo upang umangkop sa napiling eksena,

kaya matitiyak ang pinakamagandang video na posible.

I-off

Naka-off ang feature na Pagpili ng eksena at makakakuha ka ng mga litrato nang manu-mano.

Soft skin

Kumuha ng mga larawan gamit ang isang pinahusay na beauty effect.

Soft snap

Gamitin para sa pagkuha ng mga litrato sa soft na background.

Anti motion blur

Gamitin upang mabawasan ang pag-alog ng camera habang kinukunan ang isang medyo madilim na

eksena.

Landscape

Gamitin para sa mga landscape na litrato. Nagfo-focus ang camera sa malalayong bagay.

pagwawasto sa backlight na HDR

119

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Gamitin para pahusayin ang mga detalye sa mga high contrast na kuha. Sinusuri ng naka-built in na

mga pagsusuri ng pagwawasto ng backlight ang imahe at awtomatikong ina-adjust ito upang

mabigyan ka ng kuha na tamang-tama ang ilaw.

Portrait sa gabi

Gamitin para sa mga portrait na larawan na kinuha sa gabi o sa mga kapaligirang madilim. Dahil sa

matagal na oras ng exposure, dapat hawakan nang mabuti ang camera o ipatong sa nakapirming

lugar.

Eskena sa gabi

Gamitin kapag kumukuha ng mga larawan sa gabi o sa mga kapaligirang madilim. Dahil sa matagal

na oras ng exposure, dapat hawakan nang mabuti ang camera o ipatong sa nakapirming lugar.

Hand-held twilight

Gamitin para sa pagkuha ng mga litrato gamit ang kamay at sa madilim na lugar nang mas kaunti ang

noise at blur.

Mataas na sensitivity

Gamitin para sa pagkuha ng mga litrato nang walang flash kapag madilim. Binabawasan ang blur.

Gourmet

Gamitin para sa pagkuha ng makukulay na pagkain na nakaayos.

Alaga

Gamitin para sa pagkuha ng mga litrato ng iyong alaga. Binabawasan ang blur at mga red eye.

Beach

Gamitin para sa pagkuha ng mga litrato ng mga eksena sa tabing-dagat o tabing-lawa.

Nyebe

Gamitin sa mga kapaligirang maliwanag upang maiwasan ang mga overexposed na litrato.

Party

Gamitin para sa mga panloob na litrato sa madidilim na lugar. Nakakakuha ang eksenang ito ng

panloob na liwanag sa background o liwanag ng kandila. Dahil sa matagal na oras ng exposure,

dapat hawakan nang mabuti ang camera o ipatong sa nakapirming lugar.

Pampalakasan

Ginagamit para sa pagkuha ng litrato ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Binabawasan ng

maikling oras ng exposure ang pag-blur dahil sa pagkilos.

Dokumento

Gamitin para sa mga litrato ng teksto o mga guhit. Nagbibigay sa larawan ng mas sharp na contrast.

Fireworks

Gamitin para sa pagkuha ng mga detalyadong litrato ng paputok.

Ang mga setting na ito ay available lang sa

Manu-mano capturing mode.