Sony Xperia Z3 Plus - การตั้งค่ากล้องวิดีโอ

background image

การตั้งค่ากล้องวิดีโอ

วิธีปรับการตั้งค่ากล้องวิดีโอ

1

เปิดกล้อง

2

ปัดหน้าจอเพื่อเลือก

3

หากต้องการแสดงการตั้งค่า ให้แตะ

4

เลือกการตั้งค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน แล้วแก้ไขตามต้องการ

ภาพรวมของการตั้งค่ากล้องวิดีโอ

การเลือกฉาก

คุณสมบัติการเลือกฉากช่วยในการตั้งค่ากล้องอย่างรวดเร็วโดยใช้ฉากวิดีโอที่โปรแกรมล่วงหน้า การตั้งค่าฉากแต่ละ

รายการออกแบบมาเพื่อให้คุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่บันทึกภาพในรูปแบบต่างๆ

อัตโนมัติ

การเลือกฉากจะทําโดยอัตโนมัติ

ปิด

เมื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการเลือกฉาก คุณจะถ่ายวิดีโอได้ด้วยตัวเอง

ภาพซอฟท์

ใช้ถ่ายวิดีโอที่มีพื้นหลังสีอ่อน

วิว

ใช้ถ่ายวิดีโอภูมิทัศน์ กล้องจะจับโฟกัสที่วัตถุระยะไกล

ทิวทัศน์กลางคืน

เมื่อเปิดใช้งาน ค่าความไวแสงจะเพิ่มขึ้น ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย วิดีโอที่จับภาพวัตถุเคลื่อนที่เร็วอาจได้ภาพเบลอ ถือ

อุปกรณ์ให้นิ่งหรือใช้อุปกรณ์เสริม ปิดโหมดกลางคืนเมื่อมีแสงเพียงพอเพื่อเพิ่มคุณภาพวิดีโอ

หาดทราย

ใช้กับวิดีโอที่ถ่ายชายทะเลหรือทะเลสาบ

หิมะ

ใช้ในสภาพแสงจ้าเพื่อไม่ให้ภาพวิดีโอสว่างเกินไป

115

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

กีฬา

ใช้กับวิดีโอที่จับภาพวัตถุเคลื่อนที่เร็ว เวลารับแสงสั้นช่วยลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหว

งานเลี้ยง

ใช้กับการถ่ายวิดีโอในร่มที่มีแสงสว่างน้อย ฉากหลังนี้ทําให้พื้นหลังที่เป็นแสงในร่มหรือแสงเทียนสว่างขึ้น วิดีโอที่จับภาพวัตถุ

เคลื่อนที่เร็วอาจได้ภาพเบลอ ถืออุปกรณ์ให้นิ่งหรือใช้อุปกรณ์เสริม

ความละเอียดวิดีโอ

ปรับความละเอียดวิดีโอสําหรับรูปแบบที่แตกต่างกัน

Full HD (30 เฟรม/วินาที)

1920×1080(16:9)

รูปแบบ Full HD (Full High Definition) ที่มีอัตราเฟรม 30 fps และสัดส่วนภาพ 16:9

Full HD (60 เฟรม/วินาที)

1920×1080(16:9)

รูปแบบ Full HD (Full High Definition) ที่มีอัตราเฟรม 60 fps และสัดส่วนภาพ 16:9

HD

1280×720(16:9)

รูปแบบ HD (High Definition) ด้วยอัตราส่วนภาพ 16:9

VGA

640×480(4:3)

รูปแบบ VGA ที่มีอัตราส่วนภาพ 4:3

ข้อความมัลติมีเดีย

บันทึกวิดีโอสําหรับส่งเป็นข้อความมัลติมีเดีย การบันทึกรูปแบบวิดีโอนี้มีเวลาที่จํากัด ดังนั้นอาจไม่สามารถใส่ไฟล์วิดีโอในข้อความ

มัลติมีเดีย

การถ่ายภาพอัตโนมัติ (วิดีโอ)

เปิดการถ่ายภาพอัตโนมัติเพื่อถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขณะถ่ายวิดีโอ เมื่อใช้คุณสมบัติ Smile shutter™ กล้องจะถ่าย

ภาพหน้ายิ้มโดยอัตโนมัติขณะบันทึกวิดีโอต่อไป

วิธีเปิด Smile Shutter™ (วิดีโอ)

1

เปิดกล้อง

2

แตะ

3

ค้นหาและแตะ

ถ่ายภาพอัตโนมัติ (วิดีโอ) > ลั่นชัตเตอร์ด้วยรอยยิ้ม

SteadyShot™

ขณะบันทึกวิดีโอ การถือกล้องให้นิ่งอาจทําได้ยาก ระบบลดภาพสั่นจะช่วยซับการสั่นไหวของมือของคุณ

แอคทีฟแบบอัจฉริยะ

เปิดใช้งานเพื่อซับการสั่นของกล้อง ทั้งสั่นมากและสั่นน้อย

มาตรฐาน

เปิดใช้งานเพื่อตัดการสั่นไหวของกล้องที่มีความถี่สูง

ปิด

ระบบลดภาพสั่นปิดอยู่

ไฟฉาย

ใช้ไฟฉายส่งขณะถ่ายวิดีโอ เมื่อแสงไม่เพียงพอหรือถ่ายภาพย้อนแสง ไอคอนแฟลชของวิดีโอ จะใช้ได้เฉพาะใน

หน้าจอกล้องวิดีโอเท่านั้น โปรดทราบว่าบางครั้งคุณภาพของวิดีโออาจดีกว่าเมื่อไม่ใช้แสงแฟลช แม้ว่าสภาพแสงจะไม่

เพียงพอก็ตาม

116

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

เปิด

ปิด

ข้อมูลการสนับสนุนเพิ่มเติมสําหรับกล้อง

ใช้เมนูความช่วยเหลือเพื่อค้นหาการทดสอบที่เกี่ยวกับกล้องหรือข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ โปรดทําตามขั้นตอนต่อไป

นี้เพื่อเข้าถึงการสนับสนุน

1

เปิดแอปพลิเคชันกล้อง

2

แตะ จากนั้นแตะ

เพิ่มเติม > วิธีใช้

117

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น