Sony Xperia Z3 Plus - Översikt över Smart Connect

background image

Översikt över Smart Connect

1

Tryck för att visa tillgängliga tillbehör

2

Tryck för att visa tillgängliga händelser

3

Lägg till en händelse

4

Visa menyalternativ

5

Tryck här för att aktivera en händelse

6

Tryck här för att visa information om en händelse

Skapa en Smart Connect™-händelse

1

Tryck på från Startskärm och leta upp och tryck på

Other > .

2

Om du öppnar Smart Connect™ för första gången trycker du på

OK för att stänga

välkomstskärmen.

3

Tryck på på fliken

Händelser.

4

Om du skapar en händelse för första gången trycker du på

OK igen för att stänga

introduktionsskärmen.

5

Lägg till villkor som ska utlösa händelsen. Ett villkor kan vara att ett tillbehör

ansluts, ett visst tidsintervall eller både och.

6

Fortsätt genom att trycka på .

7

Välj vad som ska hända när du ansluter ett tillbehör och ange andra inställningar

efter behov.

8

Fortsätt genom att trycka på .

9

Ange ett händelsenamn och tryck på

SLUTFÖR.

För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

Redigera en Smart Connect™-händelse

1

Starta Smart Connect™.

2

Tryck på en händelse på fliken

Händelser.

3

Om händelsen är avstängd trycker du på skjutreglaget för att aktivera den.

4

Tryck på

REDIGERA HÄNDELSE och anpassa inställningarna som du vill.

132

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ta bort en händelse

1

Starta Smart Connect™.

2

Gå till fliken

Händelser, rör vid och håll kvar på den händelse du vill ta bort och

tryck sedan på

Radera händelse.

3

Tryck på

RADERA för att bekräfta.

Du kan även trycka på den händelse du vill ta bort och sedan trycka på >

Radera händelse >

RADERA.

Ställa in Smart Connect™ så att inkommande SMS läses upp

1

Starta Smart Connect™.

2

Tryck på och sedan på

Inställningar.

3

Markera kryssrutan bredvid

Text till tal > SLÅ PÅ.

Om den här funktionen är aktiverad läses alla inkommande meddelanden upp högt. Skydda

din integritet genom att inaktivera funktionen om du till exempel använder enheten på en

offentlig plats eller på jobbet.