Sony Xperia Z3 Plus - Trådlös Bluetooth®-teknik

background image

Trådlös Bluetooth®-teknik

Med Bluetooth®-funktionen kan du skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter

och ansluta till handsfreetillbehör. Bluetooth®-anslutning fungerar bäst inom tio meters

omkrets utan stora föremål i vägen. I vissa fall måste du parkoppla din enhet manuellt till

andra Bluetooth®-enheter.

Om och hur väl Bluetooth®-enheter fungerar med varandra kan variera.

Om du använder en enhet med flera användare kan alla användare ändra Bluetooth®-

inställningarna och ändringarna påverkar då alla användare.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth

®

-funktionen

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Bluetooth.

3

Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget

Bluetooth.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat
Bluetooth

®

-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

1

Kontrollera att Bluetooth

®

-funktionen är aktiverad.

2

Utgå från

Startskärm och tryck på .

3

Tryck till på

Inställningar > Bluetooth.

4

Tryck på >

Byt namn på den här enheten.

5

Skriv in ett namn på enheten.

6

Tryck på

BYT NAMN.

Parkoppla med en annan Bluetooth

®

-enhet

Du kan parkoppla enheten till en annan enhet, exempelvis ett Bluetooth

®

-headset eller

en Bluetooth

®

-bilsats och spela upp musik från enheten på de andra enheterna.

När du parkopplar enheten till en annan Bluetooth

®

-enhet lagras parkopplingen i

enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth

®

-enhet första gången

kanske du måste ange en sifferkod. Enheten försöker automatiskt med den allmänna

sifferkoden 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken till den andra
Bluetooth

®

-enheten om hur du hittar sifferkoden till den enheten. Du behöver inte ange

sifferkoden nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth

®

-enhet.

Med en del Bluetooth

®

-enheter, till exempel de flesta Bluetooth

®

-headset, måste du både

parkoppla och sedan ansluta till den andra enheten.

Enheten kan vara parkopplad till flera Bluetooth

®

-enheter samtidigt men du kan bara ansluta

till en Bluetooth

®

-profil åt gången.

129

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth

®

-enhet

1

Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth

®

-funktionen aktiverad och är

synlig för andra Bluetooth

®

-enheter.

2

Gå till din enhets

Startskärm och tryck till på .

3

Tryck till på

Inställningar > Bluetooth.

4

Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget

Bluetooth. En lista över

tillgängliga Bluetooth

®

-enheter visas.

5

Tryck på den Bluetooth

®

-enhet du vill parkoppla.

6

Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth

®

-enhet

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Bluetooth.

3

Tryck på den Bluetooth

®

-enhet du vill ansluta till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth

®

-enhet

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Bluetooth.

3

Under

Parkopplade enheter trycker du till på bredvid namnet på den enhet

vars parkoppling du vill ta bort.

4

Tryck på

GLÖM.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth

®

-teknik

Använd Bluetooth

®

-teknik till att dela objekt med andra Bluetooth

®

-kompatibla enheter

så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:

Foton och videoklipp

Musik och andra ljudfiler

Webbsidor

Skicka innehåll via Bluetooth

®

1

Mottagande enhet: Kontrollera att Bluetooth

®

-funktionen är aktiverad och att

enheten är synlig för andra Bluetooth

®

-enheter.

2

Sändande enhet: Öppna appen som innehåller objektet som du vill skicka och

leta fram det.

3

Beroende på appen och vad det är du vill skicka måste du kanske exempelvis

hålla objektet intryckt, öppna det och trycka på .

4

Välj

Bluetooth.

5

Starta Bluetooth

®

om du uppmanas att göra det.

6

Tryck på namnet på den mottagande enheten.

7

Mottagande enhet: Acceptera anslutningen om du uppmanas att göra det.

8

Sändande enhet: Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du

uppmanas att göra det.

9

Mottagande enhet: Acceptera det inkommande innehållet.

130

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ta emot objekt via Bluetooth

®

1

Kontrollera att Bluetooth

®

-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för

andra Bluetooth

®

-enheter.

2

Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.

3

Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller

bekräftar det föreslagna lösenordet.

4

När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och

trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.

5

Tryck till på

Godkänn för att starta filöverföringen.

6

Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.

7

Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på

den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Bluetooth.

3

Tryck till på och välj

Visa mottagna filer.

131

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.