Sony Xperia Z3 Plus - NFC

background image

NFC

NFC (närfältskommunikation) kan användas för överföring av data till andra enheter, t.ex.

videoklipp, foton, webbadresser, musikfiler eller kontakter. Du kan även använda NFC för

att skanna taggar som ger dig mer information om en produkt eller tjänst såväl som

taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten.
NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd av en centimeter, så enheterna som

ska dela data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du aktivera

NFC-funktionen, och skärmen på enheten måste vara aktiv.
Avkänningsområdet för NFC finns på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra

enheten eller en NFC-läsare så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra.

NFC är kanske inte tillgängligt i alla länder eller områden. I vissa appar kan vissa NFC-

funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har

stöd för den här funktionen.

Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Mer.

3

Tryck på skjutreglaget

NFC.

Dela en kontakt med en annan enhet med NFC

1

Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är

aktiva.

2

Visa kontakter genom att gå till din

Startskärm, trycka på och sedan på .

3

Tryck på den kontakt som du vill dela.

4

Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena

för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av

kontakten.

5

Tryck på miniatyrbilden. Överföringen börjar.

6

När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den

mottagande enheten och sparas även i den mottagande enheten.

127

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Dela en musikfil med en annan enhet genom att använda NFC

1

Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen

påslagen och att båda skärmarna är aktiva och olåsta.

2

Öppna musikappen genom att trycka på och sedan på .

3

Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela.

4

Tryck på låten för att spela upp den. Du kan trycka på om du vill pausa låten.

Överföringen görs oavsett om låten spelas eller är pausad.

5

Se till att låten visas i helskärmsläge.

6

Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena

för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av

låten.

7

Tryck på miniatyrbilden. Överföringen börjar.

8

När överföringen är klar sparas musikfilen på den mottagande enheten.

9

Du kan visa musikfilen genom att trycka till två gånger på statusfältet så att

meddelandepanelen öppnas och sedan trycka på

Överföringen har slutförts.

Dela foto eller video med en annan enhet med NFC

1

Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är

aktiva.

2

Visa foton och videor på enheten genom att gå till din

Startskärm, trycka på ,

hitta och trycka på

Album.

3

Tryck på fotot eller videoklippet som du vill dela.

4

Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena

för båda enheterna vidrör varandra. En miniatyrbild av fotot eller videoklippet visas

när enheterna är anslutna.

5

Tryck på miniatyren för att börja överföringen.

6

När överföringen är klar visas fotot eller videoklippet på skärmen på den

mottagande enheten.

Dela en webbadress med en annan enhet med NFC

1

Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är

aktiva.

2

Gå till

Startskärm och tryck på .

3

Hitta och tryck på för att öppna webbläsaren.

4

Läs in den webbsida som du vill dela.

5

Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena

för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av

webbsidan.

6

Tryck på miniatyrbilden. Överföringen börjar.

7

När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande

enheten.

Skanna NFC-etiketter

Du kan skanna olika typer av NFC-etiketter med enheten och på så sätt få extra

information, till exempel webbadresser. Du kan till exempel skanna etiketter på affischer,

reklamtavlor eller bredvid en produkt i en butik.

Skanna en NFC-tagg

1

Se till att din enhet har NFC-funktionen påslagen och att skärmen är aktiv och

upplåst.

2

Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Din enhet

skannar taggen och visar det insamlade innehållet. Tryck på innehållet i taggen för

att öppna den.

128

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony, t.ex.

högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten när du ska

upprätta den här sortens anslutning.

Du kan behöva ha Wi-Fi eller Bluetooth® aktiverat på båda enheter för att anslutningen ska

fungera.