Sony Xperia Z3 Plus - Starta enheten för första gången

background image

Starta enheten för första gången

Vi rekommenderar att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar enheten för

första gången. Du kan fortfarande använda enheten medan den laddas, se

Ladda

enheten

på sidan 38.

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att

konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på vissa

konton, till exempel ditt Google™-konto.

Starta enheten

1

Tryck på strömknappen och håll den intryckt tills enheten vibrerar.

2

Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan till

.

3

Vänta en stund medan enheten startar.

Stänga av enheten

1

Håll strömbrytaren intryckt tills alternativmenyn öppnas.

2

Tryck till på

Stäng av på alternativmenyn.

Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

10

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.