Sony Xperia Z3 Plus - Om den här användarhandboken

background image

Om den här användarhandboken

Det här är användarhandboken för

Xperia™ Z3+ för programvaruversionen Android™

7.0. Om du inte vet vilken programvaruversion du kör på enheten kan du kontrollera det

via menyn Inställningar.

System- och programuppdateringar kan visa funktionerna i enheten på ett annat sätt än vad

som beskrivs i användarhandboken. Det är inte säkert att Android™-versionen påverkas vid en

uppdatering. Mer information om programvaruuppdateringar finns under

Uppdatera enheten

på sidan 41.

Kontrollera aktuell version av enhetens programvara

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Om telefonen > Android™-version.

Hitta enhetens modellnummer och namn

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på .
Enhetens modellnummer och namn visas.

Begränsningar i tjänster och funktioner

Eventuellt kan inte alla tjänster och funktioner som beskrivs i den här

användarhandboken användas i alla länder och regioner, och kanske inte heller i alla

nätverk eller med alla tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnumret kan alltid

användas i alla länder, regioner och nät samt av alla tjänsteleverantörer, förutsatt att

enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att

få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader

tillkommer.
Vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva

Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till

Internet. Kontakta tjänsteleverantören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer

information.

7

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.