Sony Xperia Z3 Plus - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack är en skärmläsare för användare med nedsatt syn. TalkBack använder talad

feedback för att beskriva händelser och åtgärder som utförs på Android-enheten.

TalkBack beskriver användargränssnittet och läser upp programfel, aviseringar och

meddelanden.

Aktivera TalkBack

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Tillgänglighet > TalkBack.

3

Tryck på skjutreglaget under

TalkBack och sedan på OK.

Du kan ändra tal-, feedback- och pekinställningarna för TalkBack genom att trycka på

Inställningar och sedan trycka två gånger på skärmen.

En informationspresentation av funktionen startas direkt efter att du har aktiverat TalkBack. Du

kan stänga presentationen genom att trycka på och sedan på skärmen två gånger.

Inaktivera TalkBack

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan var som helst på skärmen två gånger.

2

Gå till

Inställningar och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.

3

Gå till

Tillgänglighet genom att bläddra genom listan med två eller fler fingrar och

tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.

4

Gå till

TalkBack genom att bläddra genom listan med två eller fler fingrar och tryck

sedan var som helst på skärmen två gånger.

5

Tryck på på/av-knappen och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.

6

Tryck på

OK och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.