Sony Xperia Z3 Plus - Färgkorrigering

background image

Färgkorrigering

Med inställningen för färgkorrigering justerar du hur färger visas på skärmen för

användare som är färgblinda eller som har svårt att skilja mellan olika färger.

Aktivera eller inaktivera färgkorrigering

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Tillgänglighet > Färgkorrigering.

3

Tryck på skjutreglaget under

Färgkorrigering.

4

Om du aktiverar

Färgkorrigering trycker du på önskad färgkänslighet.

Färgkorrigering är för närvarande en experimentell funktion som kan påverka enhetens

prestanda.

142

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.