Sony Xperia Z3 Plus - Hämta program från andra källor

background image

Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan du

hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta

hämtningsinstruktioner.

Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast

program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.

Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, d.v.s. den primära

användaren, tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™. Ändringarna som görs av

ägaren påverkar samtliga andra användare.

Aktivera eller inaktivera hämtning av program från andra källor

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet.

3

Tryck på skjutreglaget

Okända källor.

4

Tryck på

OK.

Vissa appar kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om

de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till appar som du litar på.

Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats en hämtad app och även ändra deras status

genom att trycka på appen under

Inställningar > Appar.

48

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.