Sony Xperia Z3 Plus - Stör inte-läge

background image

Stör inte-läge

Du kan ställa in enheten på Stör inte-läget och bestämma hur länge enheten ska vara

kvar i Stör inte-läget manuellt. Du kan även ställa in när enheten ska försättas i Stör inte-

läget automatiskt.

Aktivera läget Stör ej

1

Om du vill öppna snabbinställningspanelen drar du statusfältet nedåt hela vägen

med två fingrar.

2

Tryck till på .

3

Välj ett alternativ och tryck sedan på

Klar.

Växla snabbt mellan lägena Stör ej/Vibration/Ljud

1

Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen tills , eller visas.

2

Växla snabbt mellan lägena Vibration/Ljud genom att trycka på

eller . Aktivera

läget Stör ej genom att trycka på volymknappen nedåt i läget Vibration.

59

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Schemalägga tidsintervall för stör ej-läget

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Ljud > Stör ej> Automatiska regler.

3

Välj den tid eller händelse som stör ej-läget ska schemaläggas för, eller lägg till en

ny regel.

4

Ange önskat namn på regeln och tryck på

OK.

5

Hitta och tryck på

Dagar och markera kryssrutorna för relevanta dagar. Tryck

sedan på

Klar.

6

Justera starttiden genom att trycka på

Starttid och välja ett värde. Tryck sedan på

OK.

7

Justera sluttiden genom att trycka på

Sluttid och välja ett värde. Tryck sedan på

OK. Enheten är i läget Stör ej under det valda tidsintervallet.

Inställning av undantag för läget Stör ej

Du kan välja vilka typer av aviseringar som får höra i läget Stör ej, och du kan filtrera

undantagen baserat på från vem aviseringarna kommer. De vanligaste typerna av

undantag är:

Händelser och påminnelser

Samtal

Meddelanden

Alarm

Associera undantag med specifika kontakttyper

1

Tryck på på startskärmen.

2

Tryck på

Inställningar > Ljud > Stör ej > Tillåts endast i Prioritet.

3

Tryck på

Samtal eller Meddelanden.

4

Välj ett alternativ.