Sony Xperia Z3 Plus - Öppna inställningar

background image

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar

kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar.

Visa information om enheten

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Om telefonen.

Aktivera skärmen med läget Tryck till för att väcka

1

Kontrollera att läget Tryck till för att väcka är aktiverat. Du aktiverar det genom att

trycka på

Inställningar > Display och sedan dra skjutreglaget bredvid Tryck för att

väcka åt höger.

2

Tryck till två gånger på skärmen.

Öppna snabbinställningspanelen

Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Starta ficklampan

1

Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

2

Tryck på .

Välja vilka inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

1

Dra statusfältet helt nedåt, tryck på användarikonen och tryck sedan på

Redigera.

2

I fältet längst upp på skärmen håller du ikonen för den snabbinställning som du vill

lägga till intryckt och drar och släpper den sedan på den nedre delen av skärmen.

Ordna om snabbinställningspanelen

1

Dra statusfältet helt nedåt, tryck på användarikonen och tryck sedan på

Redigera.

2

Håll en ikon intryckt och dra den sedan till önskad position.