Sony Xperia Z3 Plus - Små appar

background image

Små appar

Små appar är miniatyrappar som körs ovanpå andra program på samma skärm, så att

användaren kan göra flera saker samtidigt. Du kan exempelvis ha en webbsida öppen

som visar information om valutakurser och sedan öppna den lilla appen Miniräknare

ovanpå programmet och utföra beräkningar. Du kan öppna fönstret för små appar från

skärmen med de senast använda programmen. Om du vill hämta fler små appar går du

till Google Play™.

Öppna en liten app

1

Öppna skärmen för nyligen använda program och tryck på .

2

Tryck på

SMÅ APPAR.

3

Tryck på den lilla app du vill öppna.

Du kan öppna flera små appar samtidigt.

Stänga en liten app

Tryck på i fönstret för små appar.

Hämta en liten app

1

Öppna skärmen för nyligen använda program och tryck på .

2

Tryck på

SMÅ APPAR.

3

Tryck på .

4

Tryck på .

5

Sök efter en liten app som du vill hämta och följ anvisningarna för att hämta den

och slutföra installationen.

Flytta en liten app

Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är

öppen; flytta den sedan dit du vill ha den.

Minimera en liten app

Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är

öppen; dra den sedan till den högra kanten eller till skärmens nederkant.

Vissa små appar kan minimeras genom att trycka på ikonen .

Ta bort en liten app

1

Tryck på .

2

Tryck på

SMÅ APPAR.

3

Tryck på .

4

Tryck på

Avinstallera liten app och välj sedan den lilla app du vill ta bort.

5

Tryck på

OK.

Lägga till en widget som en liten app

1

Öppna skärmen för nyligen använda program och tryck på .

2

Tryck på

SMÅ APPAR och sedan på .

3

Tryck på .

4

Välj en widget.

5

Skriv in ett namn för widgeten, om så önskas, och tryck sedan på

OK.

28

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Byta namn på en widget

1

Öppna skärmen för nyligen använda program och tryck på .

2

Tryck på

SMÅ APPAR.

3

Tryck på .

4

Tryck på

Byt namn på widget och välj den widget du vill byta namn på.

5

Ange namnet och tryck sedan på

OK.

6

Tryck på

.

Det går inte att byta namn på alla widgetar.

Ta bort en widget

1

Öppna skärmen för nyligen använda program och tryck på .

2

Tryck på

SMÅ APPAR.

3

Tryck på .

4

Tryck på

Radera widget.

5

Markera ikonen för den widget du vill ta bort och tryck sedan på >

OK.

6

Tryck på

.

Alla widgetar går inte att ta bort.