Sony Xperia Z3 Plus - Programskärmen

background image

Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de program som är

förinstallerade på enheten samt de program du har hämtat.

Visa alla program på programskärmen

1

Tryck till på på startskärmen.

2

Snärta åt vänster eller höger på programskärmen.

Aktivera eller inaktivera listan med rekommenderade appar

Första gången du visar programskärmen får du alternativet att aktivera eller inaktivera

listan med rekommenderade appar. Du kan även aktivera eller inaktivera funktionen

senare genom att följa stegen nedan.

1

Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar och tryck

sedan på .

2

Tryck på skjutreglaget

Apprekommendationer.

Öppna ett program från programskärmen

När programskärmen är öppen bläddrar du åt vänster eller höger tills du hittar

programmet och trycker sedan på det.

Söka efter en app på appskärmen

1

Tryck på

Sök appar när appskärmen är öppen eller dra nedåt på appskärmen eller

startskärmen.

2

Ange namnet på appen som du vill söka efter.

Ordna program på programskärmen

1

Tryck på när programskärmen är öppen.

2

Tryck på

Sortera appar och välj ett alternativ.

Lägga till en appgenväg på startsidan

1

Gå till Appskärmen, håll fingret på en appikon tills skärmen vibrerar och dra sedan

ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.

2

Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp den där.

Flytta en app på Appskärmen

1

Tryck på när appskärmen är öppen.

2

Kontrollera att

Egen ordning har valts under Sortera appar.

3

Rör vid och håll kvar fingret på en app tills enheten vibrerar, och dra sedan

objektet till dess nya plats.

Avinstallera eller inaktivera ett program på programskärmen

Om du inaktiverar en förinstallerad app raderas alla data, men du kan aktivera appen igen från

Inställningar > Appar. Endast hämtade appar kan avinstalleras helt.

27

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1

Rör vid och håll kvar på ett område på programskärmen tills enheten vibrerar. Alla

appar som kan inaktiveras eller avinstalleras markeras då med .

2

Tryck på appen och sedan på

INAKTIVERA om appen var förinstallerad på

enheten eller

OK om appen hämtades och du vill avinstallera den.