Sony Xperia Z3 Plus - Genvägar och mappar

background image

Genvägar och mappar

Använd genvägar och mappar för att hantera program och hålla ordning på

startskärmen.

29

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1

Öppna ett program med hjälp av en genväg

2

Öppna en mapp som innehåller program

Lägga till en appgenväg på startskärmen

1

Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din

Startskärm.

2

Tryck på

Widgets > Genvägar i anpassningsmenyn.

3

Bläddra igenom listan och välj en app. Den valda appen läggs till på

Startskärm.

Flytta ett objekt på startskärmen

Rör vid och håll kvar objektet tills enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya

platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills enheten vibrerar och dra det sedan till

Ta bort från startskärmen längst upp på skärmen.

Skapa en mapp på startskärmen

Rör vid och håll kvar på en appikon eller genväg tills enheten vibrerar; dra och

släpp den sedan ovanpå en annan appikon eller genväg.

Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

Rör vid och håll kvar ett objekt tills enheten vibrerar, dra sedan objektet till

mappen.

Ändra namn på en mapp på startskärmen

1

Tryck till på mappen för att öppna den.

2

Tryck till på mappens namnlist för att visa fältet

Mappnamn.

3

Ange det nya mappnamnet och tryck till på

Klar.