Sony Xperia Z3 Plus - Visa dina foton på en karta

background image

Visa dina foton på en karta eller i jordglobsvy

5

Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera med användning av specialeffekter

6

Visa alla foton och videor som finns sparade på enheten i andra mappar

7

Visa alla foton med ansikten

8

Visa foton och videoklipp på andra enheter i samma nätverk

9

Öppna inställningsmenyn för albumappen

10 Öppna webbsupporten

11 Visa foton från onlinetjänster

Visa foton från onlinetjänster i Album

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Album och sedan .

3

Tryck till på önskad onlinetjänst och följ sedan anvisningarna på skärmen för att

komma igång. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till tjänsten

visas.

4

Tryck på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan på ett foto i albumet.

5

Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa

föregående foto eller video.

Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton

på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer

information finns i

Spara den geografiska positionen för ett foto

på sidan 106.

118

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1

Visa geotaggade foton i jordglobsvyn

2

Sök efter en plats på kartan

3

Visa menyalternativ

4

Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av

kartan

5

En grupp foton eller videor som har geotaggats med samma plats

6

Miniatyrer av den markerade gruppen foton eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i

helskärmsläge

Lägga till eller redigera geotaggen för ett foto

1

Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten medan du visar ett foto.

2

Tryck på och sedan på

Lägg till geotagg eller Redigera geotagg för att öppna

kartskärmen.

3

Tryck på kartan för att ange platsen för fotot.

4

Om du vill återställa platsen för fotot trycker du på den nya platsen på kartan.

5

Tryck på

OK när du är klar.

Om du har aktiverat platsidentifiering och geotaggning på kameran kan du tagga foton direkt

och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.

Visa geotaggade foton på en karta

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Album.

3

Tryck på och sedan på

Platser.

4

Tryck på fotot du vill visa på en karta.

Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det

totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel . För att visa alla foton i gruppen

trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniatyrerna längst ner på skärmen.

Visa geotaggade foton på en jordglob

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Album.

3

Tryck på och sedan på

Platser > .

4

Tryck på fotot du vill visa på en jordglob.

Ändra geotaggen för ett foto

1

Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot

tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.

2

Tryck till på

OK.

Ändra kartvyn

Medan kartan visas i Album trycker du på och växlar sedan mellan

Klassisk vy och

Satellitvy.

119

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.