Sony Xperia Z3 Plus - Hitta en förlorad enhet

background image

Hitta en förlorad enhet

Om du har ett Google™-konto kan webbtjänsten ”Skyddad av my Xperia” hjälpa dig att

hitta och skydda din enhet om du någon gång förlorar den. Om du har aktiverat tjänsten

på enheten kan du:

Hitta din enhet på en karta.

Aktivera en signal även om enheten är i läget Stör ej.

Låsa enheten med fjärrfunktionen och få enheten att visa din kontaktinformation för den

som hittar den.

Tömma enhetens interna och externa minne via fjärrfunktionen som en sista åtgärd.

Om du har tömt enhetens internminne med hjälp av webbtjänsten ”Skyddad av my Xperia”

måste du logga in på ett Google™-konto som tidigare synkats på den här enheten nästa gång

du startar enheten.

Tjänsten ”Skyddad av my Xperia” är kanske inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

19

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Aktivera Skyddad av my Xperia

1

Se till att enheten har en aktiv dataanslutning och att platstjänsterna är aktiverade.

2

Gå till

Startskärm och tryck på .

3

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skydd av my Xperia >

AKTIVERA.

4

Godkänn villkoren för att använda tjänsten genom att markera kryssrutan. Tryck

sedan på

ACCEPTERA.

5

Logga in på ditt Google™-konto om du uppmanas att göra det eller skapa ett nytt

konto om du inte har ett.

6

Du kan kontrollera om tjänsten Skyddad av my Xperia kan hitta din enhet genom

att gå till

myxperia.sonymobile.com

och logga in med det Google™-konto som du

har konfigurerat på din enhet.

Om du använder en enhet med flera användare bör du tänka på att tjänsten Skyddad av my

Xperia endast är tillgänglig för den användare som loggade in som ägare.

Hitta en förlorad enhet med Android™ Enhetsadministratör

Google™ erbjuder en plats- och säkerhetswebbtjänst med namnet Android™

Enhetsadministratör. Du kan använda den parallellt med, eller som ett alternativ till,

tjänsten Skyddad av my Xperia. Om du tappar bort din enhet kan du använda Android™

Enhetsadministratör för att:

Hitta din enhet och visa var den finns.

Ringa upp och låsa enheten, radera allt innehåll eller lägga till ett telefonnummer till

låsskärmen.
Mer information om Android™ Enhetsadministratör finns på

www.support.google.com

.

Android™ Enhetsadministratör fungerar inte om enheten är avstängd eller inte är ansluten till

Internet. Android™ Enhetsadministratör kanske inte finns i alla länder eller regioner.

Aktivera Android™ Enhetsadministratör

1

Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera

användare.

2

Kontrollera att du har en aktiv dataanslutning och att platstjänster är aktiverat.

3

Gå till

Startskärm och tryck på .

4

Tryck på

Inställningar > Google > Säkerhet.

5

Tryck på reglaget bredvid

Fjärrlokalisera den här enheten och Tillåt fjärrlåsning

och fjärrradering för att aktivera båda funktionerna.

6

Godkänn villkoren om du blir ombedd genom att trycka på

Aktivera den här

enhetsadministratören.

7

Verifiera att Android™ Enhetsadministratör kan lokalisera din enhet när du har

aktiverat tjänsten genom att gå till

www.android.com/devicemanager

och logga in

med ditt Google™-konto.

Du kan även aktivera Android™ Enhetsadministratör från

Låsskärm och säkerhet under

Enhetsadministratörer.

20

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.