Sony Xperia Z3 Plus - Konfigurera e-post

background image

Konfigurera e-post

Använd e-postprogrammet i enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via

dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat

företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.

Konfigurera ett e-postkonto

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Mejl.

3

Slutför konfigurationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänsteleverantör för information

om specifika inställningar för e-postkontot.

Lägga till ytterligare ett e-postkonto

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Mejl.

3

Tryck på och sedan på

Inställningar > Lägg till konto.

4

Följ anvisningarna på skärmen. Om det inte går att hämta inställningarna för e-

postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.

5

Tryck på

NÄSTA när du är klar.